Skivtäckning eller bandtäckning


I dessa sammanhang används begreppet längsta bandlängd för att . Från början användes kopparplåt eller järnplåt, även kallad svartplåt. Vanligast är dock att plåttäckningen görs med hela band från taknock till takfot, så kallad bandtäckning. I AMA Hus används också lutningen 1:(~ 7°) som lägsta rekommenderade lutning vid dubbelfalsad bandtäckning eller täckning med profilerad plåt.

Band- eller skivtäckning med plåt eller täckning med profilerad plåt lämpar sig på tak med lutning ner till på 1:(~ 7°).

Handbok för band- och skivtäckning med Plannja Planplåt i stål och aluminium. Tak i söderläge, där taklutning- en är liten, påverkas mer av solen än ytor som är vända mot norr. Yttre faktorer påverkar livslängden. Välj aluminiumplåt eller bandtäckning med stålplåt i . Med Plannja aluminiumplåt för band- och skivtäckning erbjuder vi ett utökat produktprogram för tak och väggapplikationer. Med aluminium ökar möjligheterna att . Oavsett hur stort eller litet våra uppdrag är så levererar vi alltid ett kvalitativt plåtarbete.

Bandtäckning med långa band är den vanligaste metoden eftersom den passar i princip till alla byggnader.

Undrar bara hur man bedömer om det skall vara skivtäckning eller bandtäckning ? Hur långa får skivorna vara vid skivtäckning? Vad finns det mer för metoder att täcka tak med plåt, jag vet bara skivtäckning, bandtäckning och trp ? Svar: Bandtäckning lämpar sig för tak med få hinder och låglutande tak, med skivtäckning . Då får man inga tvärfalsar vilket ger taket ett helt annat utseende än vid skivtäckning. Dagens bandplåt blir inte heller lika slät och fin som den äldre skivplåten. Idag dominerar dock bandtäckning som metod för planplåtstäckning.

Det finns många skäl som talar för . Vid bandtäckning finns inte tvärfalsar annat än vid hinder eller dylikt. Vi har målat en svart skivtäckning ärggrön på Resarö. En begränsning hos bandtäckning är dock att taklutningen i vissa fall begränsar om det går att lägga ett plåttak eller inte. Anledningen till detta är för att säkerställa att takets avvattning ska fungera på ett korrekt sätt.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar så . Metoden innebär att flera mindre plåtar fogassamman till ett sammanhängande ytskikt, vilket ger ett ka- rakteristiskt mönster åt taket. Skiv- eller bandtäckning ? Men får man en liten introduktion i bandtäckning så kan man nog fixa det med lite möda och blåa naglar 😉 Och har. Detta beror som sagt var på att en kupa eller några skorstenar, takluckor m.

Trenden visar att det blir allt vanligare för villaägare att täcka in taket med en. Pannplåt, plegel eller korrugerad plåt är ett billigare alternativ till bandtäckning. Plåtarna kommer i en mängd olika profiler och. Idag används nästan uteslutande fabriksmålad plåt eller aluminiumzink- belagd plåt. Man kan inte måla direkt på ytskyddet, utan två varianter finns: tvätta bort ytskyddsmedlet med fosforsyra och måla den med linoljefärg, eller lägg upp den som den är på taket och vänta, så slits skyddet.

Den traditionella taktäckningen när det gäller renovering eller nybyggnation. Med RHEINZINK stående dubbelfals får man det traditionella utseendet på taktäckningen oavsett om man väljer att använda bandtäckning eller skivtäckning. Namnet dubbelfals kommer från tekniken man använder när man sammanfogar banden . Våra huvudsakliga arbetsuppgifter har alltid varit falsade tak, i gammal stil( skivtäckning ) eller i modernare stil ( bandtäckning ). Vi utför naturligtvis även .