Skyddskorg stege


Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg. Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.

Vilplan består av följande komponenter: st galler med kantstång, st vinkelstag , st ”halva” skydds- korgsbyglar, st horisontella och st vertikala plattstänger. Till varje vilplan går det åt m extra stege. Då kan fasadstegen kompletteras med en lös stege och upphängningsbeslag.

Vid långa stegar (längre än m) bör man om möjligt ha vilplan. Vid fallhöjd över meter skall stegen förses med fallskydd. Utrymningsstegar bör alltid ha skyddskorg när de kombineras med utrymningsplattform. Detta för att det inte skall bli ett . Användningen av väggstegar blir ännu säkrare om du kompletterar din stege med skyddskorg , handledare, vilplan och ståplan.

All säkerhetsutrustning pas- sar både aluminiumstegarna och stålstegarna. Om du skall montera utrust- ningen på en aluminiumstege så behöver du på grund av profilens . Om taket lutar mer än 1:skall brygga finnas vid taknock.

Fast monterad väggstege stål. Använd fasta stegar så långt det är möjligt. Lösa stegar kan förankras i övre änden med ett spännban rep eller liknande. Förse fast monterade stegar med bygel eller skyddskorg , vilket skyddar om man skulle tappa taget och falla bakåt.

Om en lös stege måste användas, se till att den: Är i gott skick och enkel att förflytta. Köp prisvärda stegar online – Sveriges bredaste sortiment på nätet! Fasadstegar på vägg skall monteras med konsoler och stag. Konsolerna har en bärande funktion, medan stagen stabiliserar stegen i sid- och djupled. Konsoler och stag till stege , ryggskydd och handledare monteras ihop med pinnskruv och mutter.

I övrigt hänvisas till monteringsanvisning för fasadstege. Korta snörasskydd enbart över entreér ofta överbelastas. Glidskydd för lös stege. Endast invändig uppstigning, BBR. Vi marknadsför de ledande märkena och hjälper dig att finna en lösning som du blir nöjd med.

Allt från enkla produkter till specialanpassade specialkonstruktioner i aluminium och syrafast stål. På mycket långa stegar bör avståndet mellan vilplanen vara max meter. För att öka säkerheten bör stegar som är längre än.

Montering – vertikal stege.

Ståplattan STÅS ska placeras längst upp på stegen. Skyddskorg för vertikal stege. Väggstege i korrosionsbeständig aluminium från Sveriges ledande leverantör av stegar – Wibe Ladders. Tillverkad i aluminium och mycket hållbar.

Stegbredden är 4mm, pinnavstånd 3mm. Utformat för enkel beställning. Tillbehör för dessa modeller. Stege för Serviceplattform FF EX.

Ett toppmodernt filtersystem för att möta nuvarande och framtida behov. Vi hjälper företag över hela världen skydda anställda, produktionsanläggningar. Om väggen är undermålig skall väggstegen ej sättas upp.

Korgstagtag skall även monteras med max m mellanrum. På skyddskorg över 12m skall 2st korgstag användas. Det första monteras mellan handledare och bygel enligt skiss. Det andra monteras mellan bygel och stege.

Handledare för stege monteras tillsammans med skyddskorg. Rundad handledare för stege utan skyddskorg. Lås till stege – Vi har låga priser, snabba leveranser och minst års garanti. Köp online eller ring oss för personlig service! Vår Conveyor Walk är en gångbrygga anpassad till våra transportörer.

Många olika tillbehör som plattformar och stegar ger snabb tillgänglighet till hela anläggningen.