Slänga eternit


Speciella regler gäller när du ska lämna eternit och asbesthaltigt material på våra återvinningscentraler. Endast Sandladan i Falkenberg och Östra Hamnvägen i Varberg ta emot begränsade mängder. Arbetsmiljöverkets regler riktar sig till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest.

Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material. Vi rekommenderar dock att man för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt.

Asbest och eternit räknas som farligt avfall, men får ej lämnas på Skå återvinningscentral. Mot en kostnad kan du lämna asbest och eternit hos Ragn- Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro eller SÖRAB:s anläggning Löt i Vallentuna. Kontakta dem innan besöket för mer information om vilka regler som gäller. För dig som är privatperson och ska lämna eternit , asbest eller asbesthaltigt avfall ska denna blankett fyllas i innan ankomst vid avfallsanläggningen. Observera att asbest och eternit endast kan lämnas på Bångahagens ÅVC i Mariesta Odenslunds ÅVC i Gullspång eller Risängens ÅVC i Skövde.

I Falköping har PR Slamsugning AB mottagning av asbest och eternit på Falevi avfallsanläggning. Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna.

Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här informationen gäller för hur privatpersoner ska hantera asbest i hemmamiljön. Kommentar: Endast eternit från mindre reparationer, t ex efter stormskador.

Max fyra plattor eller motsvarande. Eternit kan endast lämnas på återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus. Företag hänvisas till aktörer på den privata marknaden. Något annat du vill slänga ? Har du ett avfall som du inte vet vart du ska slänga ? Då kan du söka i vår sorteringsguide för att ta reda på det.

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Här kan du se hur du ska hantera ditt farliga avfall. Om du skall ta ner eternit , skydda dig med andningsmask och saneringsoverall med huva, samt tättslutande handskar. Sprutar du vatten (med vanlig slang ) på plattorna innan du tar ner dem minskar dammandet.

Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestdammet, även om du byter påse blir partiklarna kvar inne i. Det är upp till kommunen att sätta priser.

En del väljer att ta en taxa en del gör det inte. Vanligen hanteras asbestrivning av företag men det är tillåtet . Lugn, för det är inte farligt när det sitter där. Dessutom åldras det vackert och börjar få ett kulturhistoriskt värde.

Vill du ändå bli av med eterniten, berättar vi här om hur du ska gå tillväga. Finns det några knep eller tips ang. Avgifterna för att slänga miljöfarligt avfall, som till exempel eternit – varierar kraftigt i länet visar en undersökning som Nyheterna har gjort. Däremot sätter varje renhållningsbolag själv tariffen för att lämna in sopor, och det kostar mycket att lämna in eternit på vissa ställen. Avfall med asbest är hälsofarligt och klassas som farligt avfall.

Asbest kan finnas i exempelvis eternitplattor, ventilationsrör och rörisolering. Sådant avfall måste tas om hand på ett speciellt sätt. Denna information riktar sig till dig som är privatperson.

Asbest har flera värdefulla egenskaper och har använts i mer än 1år. Materialet används främst för dess hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. Asbest kan exempelvis finnas i vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Asbesthaltigt avfall som t ex eternit från rivning och sanering etc. Asbest, eternit , slipers och telefonstolpar kan du lämna på Hovgården måndag, tisdag, torsdag, kl.

På onsdagar är återvinningscentralen vid Hovgården öppen, och du kan då också lämna annat avfall än asbest, eternit , slipers och telefonstolpar. Allt med sladd eller batteri räknas som elavfall. Farligt avfall och elavfall ska lämnas till sortergård! Hälsoskadligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen .