Snöskottning tak stockholm


Du kan även teckna snöskottningsavtal för snöskottning och snöröjning. Specialister på snöröjning i Stockholm. För att inte riskera några skador på taken när vi skottar använder vi oss av verktyg och material särskilt utformade för snöskottning i form av plastspadar och gummiklubbor. Vi på DB TAK AB har kapacitet att täcka alla typer av behov, oavsett storlek på byggnaden som behöver röjas . Vintertid utstår taket stora påfrestningar.

Både vikt och fukt kan på sikt skada taket vilket innebär kostnader som kan undvikas med rätt vinterunderhåll.

Fastighetsägare i Stockholm har också ett ansvar som omfattar snöras och istappar. Personskador eller skador på bilar som uppkommer på . Vi tar oss an både stora och små jobb och allt utförs med noggrannhet och professionalism. Takskottning Stockholm Is och snöröjning av tak i Stockholm. Vi hjälper även till att ta bort istappar från tak och . Vi utför även snöskottning. Vi säkrar ditt tak omgående!

WEBBSIDAN BYGGD AV MÄKLARLABBET. Kontakta oss för snöskottning omgående eller om ni som Brf eller.

Snöröjning och takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer. Behöver du hjälp med snöskottning eller snöröjning av tak ? Miramix skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är . Börjar det bli dags för snöröjning? Verksamheten drivs av Magnus Fritze i samarbete med byggotak.

Det är av största vikt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens, och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta arbete. I dag har fastighetsägaren en skyldighet att säkerställa att taket skottas.

TS GRUPPEN är specialister med tio års erfarenhet inom takarbeten, en partner som uppfyller dina krav på kompetens , . På den här faktasidan har vi samlat information om fastighetsägarens ansvar i samband med risk för nedfallande snö och is på tak. Kontrakt för snöskottning av tak (avropsavtal). Takets lutning och övriga egenskaper, i kombination med stora temperaturskillnader, skapar på vintern risk för istappar och snöras. Genom våra attraktiva bevakningsavtal tar vi hela ansvaret för Er takskottning. NP-Gruppen erbjuder bevakning, snöröjning av tak , skottning samt avisning av rännor för fastighetsägare i Stockholm i samarbete med Falck och ISS.

Ditt mobilnummer och mailadress som vi kan nå dig på när det blir aktuellt med snöskottning. Snöskottning Av Tak – företag, adresser, telefonnummer. Vi söker taksnöskottare både som teamledare och snöskottare till.

Visa alla SBS I STOCKHOLM AB jobb – Jobb i Stockholm.