Solskydd förskola


Solsegel – ett enkelt sätt att skapa både skugga och rumskänsla utomhus. Vi på Lekolar har länge arbetat med olika lösningar för solskydd på förskolor och skolor. Våra segel är enkla att sätta upp och ta ned efter behov. Seglen är inte helt vatten- och vindtäta utan släpper igenom lite vind och vatten för att inte rivas sönder.

Alla förskolor har mer eller mindre brister när det gäller att skydda barnen mot skadlig strålning från solen.

Myndighetsnämnden kräver nu åtgärder efter inspektioner. På samtliga för- skolor inspekteras därför inom ramen för skoltillsynen inför den solintensiva säsongen följande: – Om personal och föräldrar infor- meras om solstrålning. UV-strålning i sitt egenkontrollprogram.

Om förskolan arbetar förebyggan- de med solskydd. Många förskolor i Göteborg saknar tillräckligt skydd mot solen, något som kan leda till hudcancer. Det visar en ny studie från Sahlgrenska universitetssjukh.

Solskydd har byggts på ett antal förskolor efter att Miljösamverkan östra Skaraborg påpekat brister. Jag upplever det som ett stort lyft, eftersom vi även kan använda solskydden till att skapa små ”rum” på förskolegårdarna, säger Ann Johansson, verksamhetschef för förskolan , på Falköpings kommuns .

För att skydda våra förskolebarn från solens skadliga strålar, har politiken i Falköping avsatt pengar, så att vi kan sätta upp solskydd , berättar Ann Johansson, verksamhetschef för förskolan i Falköping. Många förkskolor vill att man lämnar solkräm på förskolan så att de kan smörja in barnen innan de går ut på eftermiddagen. Jag har tre barn på två olika avdelningar och de där solkrämerna kostar ju en rejäl slant! En ny rapport från Miljöförvaltningen och Miljömedicinskt Centrum på Sahlgrenska visar att var fjärde förskola brister i solskydd.

De flesta förskolor är dock villiga att bättra sig säger miljöinspektör Hilde Herrlund. Det skulle kunna resultera i att barn drabbades av hudcancer när de blir äldre. Föräldrakooperativet Snipan tog själva tag i saken och byggde ett solskydd efter att de fått anmärkningar från miljöförvaltningen. Barn är känsligare än vuxna för solens skadliga effekter. Men förskolorna har inga regler att hålla sig till när det gäller solskydd , och rutinerna för hur barnen skyddas ser olika ut.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill att barn skyddas bättre från solen på förskolor och skolor, och det är kommunernas ansvar att . Kommunens miljö- och hälsoinspektörer har under en tid besökt alla förskolor i Sollentuna för att titta närmare på utemiljöerna. En av fyra förskolor brister i solskyddet. Hudcancerfallen ökar och barn är extra utsatta. Därför är detta ett prioriterat ämne, säger Hilde Herrlun . Sektor Utbildning, förskola.

Ina Lindén, Lotta Forsberg.

Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till Miljönämnden som. Under en dag på förskolan är barn ute mycket och utsätts därmed för mycket sol. Arbets- och miljömedicin. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum ( VMC).

Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg. Tillgång till solskydd , god . På tomter som ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola , skola eller annan liknande verksamhet ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning . Visserligen har Strålskyddsmyndigheten ett uppdrag att ta fram regler för hur man ska minska uv-exponeringen för barn i förskolan och skolan.

Men några åtgärder för personal på förskolor och skolor finns inte planerade.