Sotare skorsten plattform


Glidskydd för lös stege. Fast takstege eller gångbrygga till nock. Snörasskydd över entréer. Nockräcke längs hela taknocken.

Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och inte bär personlast.

Stege på skorsten för sotning. Har du fått påbackning av sotare …vi hjälpa dig gärna! I vår webb-shop är det enkel att navigera och söka efter specifik produkt så länge man vet vad det är man söker vill säga. Men när man kommer till taksäkerhetsprodukter och vilka monteringstillbehör som krävs samt vilka regler som måste uppfyllas, då kan man.

Vid fallhöjd över meter förses stegen med fall-skydd. Vid större skorstenar skall en plattform på minst x m placeras max m under skorstenens krön. Plattformen skall förses med räcke höjd meter.

Med fallhöjd avses avståndet från ståplanet till närmaste. Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet . Men där finns inget att stå på och jag är rädd att sotaren kommer med pekfingrar alternativt vägrar provtrycka den snart nyinstallerade kaminen.

Sotare – föreläggande av för hög skorsten med. Сохраненная копия Перевести эту страницу окт. Vi bygger alltid lite bättre än den lägsta kravnivån. Då vet du som kund att riskerna för fall är förebyggda så gott det går och att sotaren eller en annan besiktningsman inte lämnar . I dag gäller att om skorstenen är meter ovanför taket så ska det finnas en plattform att stå på, eller en stege upp till krönet. Det är för högt tycker många sotare.

Bryggor som är satta precis jämte skorstenskrönet är heller inte bra, eftersom många upplever det som vingligt när det inte finns något att hålla . Företaget hävdar att det är lag på att fastigheten måste ha en fast monterad stege på taket samt en stege på själva skorstenen med plattform och handledare. Exempel på taksäkerhetsprodukter. Hör av dig till oss för mer info om hur du kan skydda din skorsten med plåt eller andra metoder.

Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Den finns i två modeller, PP och PP 1TT. Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Den horisontella plattformen ska vara så horisontell som möjligt. Skorstensplattformens höjd kan.

Men den värsta säkerhetsrisken är egentligen plattformar i trä som tagit stor skada av fukt och is. I slutändan är det sotaren själv som är sitt eget skyddsombu och kommer inte heller att gå upp på tak som han eller hon anser vara osäkra. Så hjälp oss att hålla sotaren säker, och din skorsten sotad. Inga specialverktyg erfodras vid sotning.

Montering av arbetsbrygga. Vik ut huvfästet och skruva fast det i sidoprofilerna med st plåtskruvar per sida. Nu säger sotaren att vi måste bygga en plattform runt den eller kapa skorstenens höjd om de ska sota. Jag hittar inga sådana regler nånstans och undrar om det verkligen stämmer? MÅSTE vi kapa skorstenen eller är det bara för att det ska bli enklare för dem?

En plattform att stå på blir skitfult och är ju . Tillträde via stagad stege. Förankrad även vid klättring i stege. Sannolikhet Konsekvens Tid . Mellan plattformen och luckan: Fast eller. Nivåskillnaden mellan plattfor- men och.

Avstånd från uppstigningsställe till skorsten mer än m. Enligt BBRs byggregler ska det finnas en arbetsplattform till skorstenen om denna är så hög att vi inte kan arbeta bekvämt och säkert. Den regeln tolkas ibland lite fritt. Kanske är det så att skorstenen står i takets sluttning, där ena änden är två äpplen hög? Vi vet att välja rätt produkt för din skorsten kan vara en djungel.

För smidig beställning så behöver du därför bara följa stegen i vår konfigurator. Vi kommer därefter ta fram ett eller flera förslag på rätt lösning till lägsta pris. För övriga frågor kontakta gärna vår kundtjänst.

Till skorstenen kan man beställa olika sorters tilläggsutrustning, såsom stegar, skyddsskena, plattform samt skyddskorg osv.