Sotning regler stege


Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Företaget hävdar att det är lag på att fastigheten måste ha en fast monterad stege på taket samt en stege på själva skorstenen med plattform och handledare. Vi utför sotning , brandskyddskontroller, besiktningar, samt ventilationsservice.

Fast monterad eller utfällbar väggfast stege med bredden meter kan användas vid tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst meter. Wibe Ladders rekommenderar för: Till tak. Lös stege tillsammans med glidskydd kan användas.

Vägg Lös aluminium stege. Monterat glidskydd vid takfoten. Boverket kräver ej fast takstege.

För sotaren krävs fast takstege om takets lutning är större än 1:och avståndet från uppstigning-. Jag har fått en avisering igen, trots att sotning utfördes för inte alls länge sedan.

Kontrollera noga vad aviseringen gäller, är det sotning , brandskyddskontroll eller båda som skall utföras? Sotning utförs enligt en. Läs mera omkring sotning , brandskyddskontroll och vilka regler som gäller på MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida. När du får meddelande om att sotaren ska komma är det bra om du hjälper till med följande saker: Ställ fram en stege. Se till att stegarna på . På taket finns stege som ligger på taket.

Ingen fara på taket – Viivilla. Den som byggde eller lät bygga huset ska från början ha satt dit den utrustning som behövdes, men byggnadsnämnden och sotaren har ibland rätt att kräva att den kompletteras. Det händer att sotaren. Om fönstret är större än x . Hellre en lutande än en lodrät stege , glidskyddet alltid bredvid stegen och en brygga på lagom höjd att stå på för att komma åt att sota i skorstenen.

Glidskydd för lös stege. Fast takstege eller gångbrygga till nock. Snörasskydd över entréer. Nockräcke längs hela taknocken.

Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och inte bär personlast. Först och främst är det viktigt att se till så att man har en bra stege och ett glidskydd.

Stege på skorsten för sotning. Funkar det inte att sätta ett godkänt glidskydd så försök fästa detta t. Mellan uppstigningsställen och dessa anordningar fordras fast stege , gångbrygga eller en kombination av dessa. Som vanligt, innan ni påbörjar arbetet, hör med er lokala sotare om hur ni kan gå till väga. Gångbryggor, se SS-EN 5(2). Vid fallhöjd över meter förses stegen med fall-skydd.

Stegplattan placeras max m under skorstenens krön. För två år sedan ramlade en sotare på Gotland ner från ett tak och bröt ryggen. Nu kommer nya rekommendationer för vilken vikt glidskydden ska klara. Där bestäms också en del andra regler om sotning och rengöring av rökkanaler och imkanaler.

Detta för att inte en uppställd stege skall bli orsak till en olycka. Men när man kommer till taksäkerhetsprodukter och vilka monteringstillbehör som krävs samt vilka regler som måste uppfyllas, då kan man uppfattas som svårt. Genom att kontakta oss så hjälpa vi dig att plocka fram skräddarskydda lösningar så både du och sotaren blir nöjda i slutändan.

Att får en offert är såklart. Villatakstegen tillverkas i varmförzinkat vinkeljärn i stål. Vad är godkänt som glidskydd? Måste man ha pinnar som sticker ut vid takfoten eller hade man kunnat skruva fast en bräda på den underliggande altanen som stegen kan vila mot?

Någon som vet vart jag kan hitta vilka regler som gäller angående detta? Har försökt ringa den lokala sotaren men kommer .