Spännvidd 45×195


Erforderliga tvärmått vid säkerhetsklass klimatklass 1-och lastvaraktighetsklass medellång. Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Den största tillåtna nedböjningen beräknas för . Exempelvis, om jag ska ska använda 45×1, kan jag då, mellan bärlinor på max 2. Det jag skulle spara är ju att kunna gå upp från 1. Jag skulle kanske som ett . Схожі Regel i hyvlad gran i hållfasthetsklass 24. Regeln kan användas i bärande konstruktioner. Exempel på användning är till regelväggens hammarband och i takstolar eller i väggar, tak och golv i alla typer av byggnader.

Bärbjälkarnas dimension tillsammans med golvbjälkarnas spännvidd ger alltså avstånd mellan plintar under bärbjälke. Mellan reglarna (bärlinorna) monteras sk. Men nedan finner du en mer detaljerad beskrivning om du vill hålla nere kostnaderna. Avstånd mellan bärbjälkar – spännvidden . Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (A, B) än m undvikas. Max spännvidd , CC 60cm.

Förutsatt att du använder trall 28×145. Säljs oftast som lockvara till lågt pris, köp inte skiten. Ramverket – håll dig till regelverket. STÖDKONSOL X 1C24. LERIG OCH TJÄLSKJUTANDE MARK.

Impregnerad regel 45×195. Regel x 1mm används för bjälklag, bärlinor eller andra konstruktioner (fungerar bra för långa spännvidder). Balkskor med ankarskruv eller ankarspik ger stabil och effektiv infästning av bjälklagsreglar. Artikeln finns i olika varianter i olika varuhus 40 . Håll dig till regelverket! Det går att få tag på 45x1reglar i 30-meterslängder så vill du inte sätta en extra stolpe så går det utan.

Spännvidd för golvbjälkar (m). Har du extra stolpar så kan du krypa ner litet på reglarnas tjocklek och behöver heller inte knöla så för att få hem de långa längderna utan kan ta litet kortare. Snyggast är att slippa skarvar så jag . Reglar stämplade Cär hållfasthetssorterade och skall användas i konstruktioner där kravet på hållfasthet är högt t ex. Moelven rekommenderar Cför alla bärande konstruktioner i hus.

Reglar klassade som Cär alltid stämplade med texten Csamt producentens certifikatsnummer och står . Svar: Väljer 45x1i C24. Balkens teoretiska spännvidd är m och följande karakterisktiska laster är framräk- nade: egentyngd gk = 1. Det finns även andra konstruktioner som ger goda förutsättningar för bra våtrum, till exempel är förstärkning med cementbaserad lättvikts massa mellan bjälkar eller laxstjärtsplåt med pågjutning bra alternativ. Om däcket byggs högst fyra meter ut från husets fasad klarar man sig med vanliga bjälkar. Större spännvidd kräver någon form av balkkonstruktion eller extra så kallade bärlinor.

Bärlinan kallas också primärbalk och bär alla bjälkarna i ytterkanten. Dimension 45×1, konstruktionsvirkeskvalitet K24.