Spännvidd 45×220


Erforderliga tvärmått vid säkerhetsklass klimatklass 1-och lastvaraktighetsklass medellång. Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Den största tillåtna nedböjningen beräknas för . Finns det någon som känner till (eller kan räkna ut) spännvidd för golvbjälkar ( avstånd mellan bärbjälkar) samt spännvidd för bärbjälkar. Кеш Перекласти цю сторінку GL30c.

Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (A, B) än m undvikas. Så här kan du läsa spännviddstabellen. Gå in i den undre tabellen och bestäm en dimension på dina golvbjälkar, ex. Då ser du att spännvidden för denna dim. Det betyder att du kan placera dina bärlinor med detta avstånd – Golvbjälkens spännvidd.

Regel i hyvlad gran i hållfasthetsklass 24. Regeln kan användas i bärande konstruktioner. Som bjälke väljer du 45x2mm konstruktionsvirke i hållfasthetsklass Cmed centrumavstånd 6mm, upplagt på två stöd. Då klarar bjälken en maximal spännvidd på m. Om du ska klara samma spännvidd med 45x2mm konstruktionsvirke i en lägre hållfasthetsklass, C1 så måste centrumavståndet reduceras . Hållfasthetsklass CProffsregel, CC 40cm. Max spännvidd , CC 60cm.

Vi tar den största regeln som finns enligt normal standar dvs 45x2mm och regeln ställs på högkant. Vår uppgift blir att räkna ut hur stor last som kan placeras mitt på regelns ovansida, dvs meter in från en av väggarna. Formelsamling: Man kan räkna spänning på en regel. Det gäller att använda formeln enligt ovan. Ovanliggande golvspånskiva medräknas ej varför samtliga resultat anses ligga på säkra sidan.

Brottlast ej dimensionerande. Men när trenden går mot mer öppna. Dessa värden har vi redovisat i tabellform för ett bjälklag med spännvidd. Kostnadskalkylerna har tagits fram av. I småhus är det dominerande materialet i mellanbjälklaget vanliga träbjälkar 45x2s60 i hållfasthetsklass K12.

Reglar du med virke x 2så kan längsta spännvidd vara meter. Exempel på bearbetning i båda ändar. Lägg inte alla pengar på att bygga ett jättealtandäck! Tänk på att det är trappor och . Senast jag byggde tak hade jag cc1mellan de bärande 45x2och ccmellan de 45xreglarna som sedan fick bära plåttaket.

Men det var graders lutning på det taket. Lösdriften fuskade jag fett och lade bara 45x1med ccoch plåttak rätt på. Underlaget är ett golvbjälklag ovanpå bärlinor. Dimensionen på dessa är x 220. Och när du kommer upp i tjocklek kan du med armering göra betongplattan självbärande (beroende på spännvidd ), varför bjälklagets bärighet inte har lika stor betydelse.

Vid gjutning och några dagar framåt behöver dock . Användningsområde: Lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder. Brandklass: REI ensidig brand. Spännvidd bostäder: m. De olika kassetterna består av både enkla och dubbla 45x2bjälkar.

Mellanbjälklagskassetterna monteras på plats och tillsammans bildar de det framstående kassettbjälklaget. Med hjälp av pelarbalksystem på två punkter, vilket redovisas i figur har bjälklaget fått stöd och detta gör då att vi . Tryckimpregnerad tum regel. Används vanligtvis för att bygga upp stommen i en konstruktion utomhus.

Den parametriska studien ska redovisa samband mellan stallbyggnaders spännvidd och. Där byggnadens spännvidd av de båda alternativen var meter. Materialkostnader (Wikells Sektionsdata 9).