Spännvidd altan


Men nedan finner du en mer detaljerad beskrivning om du vill hålla nere kostnaderna. Avstånd mellan bärbjälkar – spännvidden . På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna (bärlinor) är normalt mm tjocka och i höjderna 14 1och 1mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver. Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (A, B) än m undvikas.

Hållfasthetsklass CProffsregel, CC 40cm. Max spännvidd , CC 60cm. Här får du utförliga instruktioner om hur du går tillväga när du bygger en altan på ca m2.

Allt från grundsättning, sättning av plintar, bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Nedan följer en mängdning av vår exempelaltan, som är ca kvm stor (68xm). Men vilket avstånd ska det vara mellan reglarna? Förslagsvis använder du tre bärlinor i 45×19 . Spännviddstabellen Förklaring! Bärlina och reglar på 45xCC70?

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Detta är den spännvidd du kan ha på dina bärbjälkar i dim. Du kan angripa din dimensionering från olika håll. Det är bara att bestämma ett värde och sedan gå vidare i tabellerna – saxa sig fram om man så vill. Om du exempelvis har rivit en gammal altan och tänker använda de gamla plintarna, . Nedan jämför vi trallvirkesdimensionerna för en altan på kvm.

Naturligtvis varierar åtgången beroende på hur den verkliga altanen ser ut. Själva konstruktionsdelen med bärlinor och . Dvs öka spännvidden och plocka bort två plintrader rentav, men då måste jag förtäta plintarna istället på kvarvarande rader. Jag har räknat på max meter i min första skiss. Sedan så kommer trots allt rätt mycket av .