Spännvidd reglar tak


Med beräkningsverktyget för tak kan man jämföra taktyper med olika spännvidd och lämpade för olika snözoner och få fram tabeller med lämpliga virkesdimensioner. Vid större spännvidder, upp till m, används lådbalkar av plywood eller raka balkar av limträ med centrumavstånd 4-m. Ett pulpettak kan också åstadkommas med pulpetbalkar. Har byggt en inglasad del på min altan.

Från fasaden och ut har jag 2st 45x1med 4m mellan-rum. Сохраненная копия Перевести эту страницу Lockpanel, botten- och lockbräda.

Reglar , ströläkt, bärläkt med mera. Lathunden är framtagen för verksamma i bygg-. Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (A, B) än m undvikas. Bärbjälkarnas dimension tillsammans med golvbjälkarnas spännvidd ger alltså avstånd mellan plintar under bärbjälke.

På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver. När man ska bygga sin altan så finns det ett antal variabler som påverkar hur tätt man behöver sätta sina reglar.

Här får du hjälp att bygga tak över uterum, med instruktioner och ritningar.

Det är då lätt att göra urtag för horisontella reglar och stolpen spricker inte lika mycket som om den är . Om ditt tak är snett, sprucket eller ojämnt kan den enklaste lösningen vara att sänka taket. Du får samtidigt ett utmärkt tillfälle att fälla in spotlights eller dra elkablar i taket utan att de syns. Sänka tak går att göra på olika sätt, men det vanligaste idag är att man använder sig av stålreglar och gipsskivor. Bestäm dig först för hur . När spännvidden i den korta riktningen är begränsa kan taket utföras med ”primär-balkar” av Gyproc XR-, R-, eller ER- reglar.

Tak med måttliga spännvidder. Man kan skapa avancerade konstruk- tioner med enkla profiler – takstolarna byggs med förstärkta reglar och skenor, samma profiler används för att skapa stolpar vid uppstolpning av platta tak och tillsammans med Z-bal- kar och byggplåt för att bygga ett nytt tak. Slitsade Z-balkar och hattprofiler används i. Regel i hyvlad gran i hållfasthetsklass 24. Regeln kan användas i bärande konstruktioner.

Exempel på användning är till regelväggens hammarband och i takstolar eller i väggar, tak och golv i alla typer av byggnader. Får vatten rätt ner innanför kläderna då man ska åka till jobbet osv om man inte tråcklar upp ett paraply som tar emot niagarafallet hjälpligt. UNDERTAK mED NORGIPS GIPSSKIvOR.

Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning. Föreskrifternas krav beror på typ av byggnad och funktion. Här redovisas: Lufljudsisolering (R´w ).

Stegljudsisolering (L´n´w). De gäller vid 4mm s-avstånd för standardprofiler och vid beklädnad med mm gipsskivor i eller lager. Ruukki har ett stort urval av lättbalkar som passar för både isolerade och oisolerade tak och väggar.

Du kan välja det alternativ som passar dina behov bäst, beroende på önskad spännvidd och belastning. Fördelarna med att använda lättbalkar är: Ruukki Thermo lättbalkar – energieffektiv lösning med minimerad köldbrygga . Väggar uppbyggda med I-balk i form av reglar och syllar, ger en energieffektiv väggkonstruktion med lågt U-värde och mycket små köldbryggor. Våra väggreglar är raka och dimensionsstabila och arbetsmoment för uppbyggnad förenklas. Den vanligaste lösningen är att ett lager av reglar används som trallvirket skruvas i och som stödjer direkt på underlaget (betongplattor).

Påverkande faktorer är t ex begränsning i trädäckets höj avståndet mellan bärlinorna, trädäckets storlek och om trädäcket ska bära upp andra konstruktioner som t ex tak.