Spåntak pris


Vi levererar stickspån och stavspån eller lägger hela taket, allt med hög kvalitet. Jag vill så gärna se detta hus med ett spåntak. Vi har en liten lekstuga som man skulle kunna öva på. Ska ta reda på exakt från vårt försäkringsbolaget vad det är som gäller för spåntak.

Ett enkupigt tegel vore också otroligt vackert. Spåntak eller sticketak som det heter här i Hallan läggs numera för det mesta med maskinhyvlade stickor som vi tar ifrån Västergötland eller Småland.

Det finns även handspäntade stickor men dessa betingar ett betydligt högre pris. Stickorna spikas på ett glest liggande underlag av brädor eller spräckta slanor. Hus med tak av stickspån är en viktig del av lands bygdens kulturlandskap.

Då var stickspån vanlig både på mangårds och ekonomibyggnader. Idag är det främst byggnader med höga kulturhistoriska värden som fortfarande har spåntak. Idag är han en av få aktiva inom sitt område – spåntak – men strävar efter att föra kunskapen vidare.

Det är inte minst viktigt eftersom han de senaste fem åren märkt av en kraftigt ökad . Och skulle några spån behöva bytas, så kan du tillverka egna och reparera med dem. Hållbarheten är lång, särskilt om du då och då stryker dem med t.

Spåntak passar dessutom fint in i naturen och får med tiden en naturlig patina. Men är spån inte brandfarliga, undrar du kanske? Taktäckning med spån har lång tradition i Sverige.

Man skiljer på två olika sorter, kyrkspån och stickspån. Kyrkspån har funnits åtminstone sedan tidig medeltid. Nu ökar intresset för tak i trä. De är tidlöst vackra och står sig väl tillsammans med modern arkitektur. Med rätt råvara och kunskap kring byggteknik, underhåll och skötsel kan ett tak klätt i trä hålla sig snyggt i över 1år.

DEN SOM HAFT vägarna förbi Gotland och blickat ut över öns landskap, har säkert noterat att många . Vi har planer på att använda spån som fasad och tak material. Välj butik för lagerstatus. Skickas ino3-arbetsdagar. Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ mm uppfyller europeisk brandklass. BYGG OCH LEK MED TIMMER,TIMMER,TIMRA,GÄRDSGÅRTIMRING, SPÅNTAK.

VId byte av hela undertaket blir det något billigare med spån. Ska återkomma när jag har bättre koll på siffrorna. Behöver pris från fler spåntillverkare.

Hur som helst är det i mångas fall betydligt billigare att laga bef spåntak jämfört med att . Spåntaken ersatte äldre taktäckningkonstruktioner som torvtak, vedtak och brädtak.

Spånen tillverkas i huvudsak av stamblock från tall men det förekommer även sågade kyrkspån från gran och ek. Spånen kan läggas naturella eller doppas i tjärbad. Rätt tillverkade, rätt lagda, rätt behandlade samt kontinuerligt och korrekt underhållna spåntak håller taket tätt i över 1år. Lägg och renovera spåntak ! Pärt, stickespån, spånor och hyvlade takspån.

Vill du få tips om hur man lägger spåntak ? Då bör du titta på den här filmen som visar hur hantverkarna jobbar med taket på Bosebo kyrka som finns på Kulturen i Lund. Jag har nu utökat sortimentet med brädor i bredder upp till och längder på -5m for dig som vill slippa skarva en vindskiva eller slippa midjan på en brädfodring. Den nya fyrkutterhyveln ger mig möjlighet att tillverka även mindre kvantiteter av lister och paneler till ett hyggligt pris. Jag rekommenderar Din Studio.

Hur tätades tak innan plast och olja tog över? Vad är hållbarheten på ett traditionellt tak? Varför använda trä och framförallt HUR GÖR MAN?

Under denna helg kommer ni kunna lära er den traditionella, beprövade metoden av spånläggning med aspspån. Tekniken funkar även med andra träslag men .