Spåntak renovering


Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor. Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak på byggnaderna, och hur jag skall hantera dessa. Stickspån och stavspån kan användas av såväl amatörbyggare som proffs, vid behov hjälper vi att avlägsna det gamla takbeklädnaden och lägga en ny. Träslag som lämpar sig för takspånstillverkning är asp, gran, furu och klibbal. Nykarleby Spåntak har erfarenhet av alla dessa träslag i sin tillverkning av takspån.

Vi erbjuder ett vittomspännande kunnande när det gäller bevarande av våra värdefulla kyrkor och klockstaplar.

Vi renoverar, restaurerar och sanerar även interiören i kyrkan i pietetsfull anda. Spåntak blev därför en enkel och billig konstruktion som var lika användbar på enkla ängslador som på förnäma trähus i städerna. En av spåntakets nackdelar är eldfarlighet. Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i . Vårt hus har idag ett gammalt tegeltak med ett spåntak som undertak. Vår övervåning är idag helt oisolerad och oinredd.

Det är alltså spåntaket man ser inifrån. Planen är att inreda och isolera övervåningen. Själva frågan gäller nu hur vi ska göra med det gamla taket.

När vi hade hantverkare här för lite . Oppretting gammelt tak, klargjøring til torvtak på sommerhus Averøy. Taket på backstugan Kulla behöver läggas om och i samband med det har vi en kortkurs. Vi kommer också gå igenom val av träslag, spik, verktyg och metoder. De är torv-, vass-, halm- och spåntak och gröna tak med växter på.

Skriften behandlar inte heller det rent praktiska såsom material- och arbetsanvisningar, eftersom de flesta leverantörer och tillverkare redan har egna utförliga handledningar. Ofta är det dessutom ett krav att du följer dessa för att garantin – som de lämnar på . I botten finns ett spåntak och över det ett tegeltak. Utvändig renovering , om du vill ha mer handfast information för ett gammalt hus.

I oktober ska jobbet vara klart och då har trasigt timmer bytts ut och det tegeltak som legat i cirka hundra år har ersatts med ett spåntak. Livslängden på ett spåntak som underhålls och tjäras regelbundet har historiskt varit runt 1år. Idag ligger det betongpannor på det gamla spåntaket. Omläggning av spåntak , borttagning av mögel, renovering av textiler – det är inte billigt att på rätt sätt ta hand landets gamla kyrkor med tillhörande kulturhistoriskt intressanta föremål. Trots att staten skjuter till hundratals miljoner kronor i form av kyrkoantikvarisk ersättning behöver församlingarna själva . Sockenkyrkan, renovering av orgel.

Birgittakyrkan, Olshammar, tjärning av spåntak. Hammars kyrka, renovering av torn. Husby-Rekarne kyrka, renovering av .

För stenmursrenoveringen kan KAE-sökas. Installation av luftvärmepumpar. Torneå kyrkas tak lades i speciellt mönster, så där användes sågade och handhyvlade spån, berättar Tom Nylund. Nykarleby spåntak verkar i en äldre industrihall i Nykarleby Forsby.

Tom Nylund minns att det i den största hallen samtidigt fanns bänkar för renovering från fyra olika kyrkor. Renovering av fasader och interiörer för kyrkor. Vi tillverkar, säljer och monterar också spjälkta spån till kyrkobyggander. There are for renovering in Sundsvalls museuTakmålningarna i Stadshussalongen renoveras med hjälp av lim.

Kontorsbyggnaden vid Johannedals boardfabrik får ny beklädna. Före- och efterbilder på en fastighet på Nybrogatan som f. Ridskolan Svarta Hingsten i .