Spåntak som undertak


Vårt hus har idag ett gammalt tegeltak med ett spåntak som undertak. Vår övervåning är idag helt oisolerad och oinredd. Det är alltså spåntaket man ser inifrån.

Planen är att inreda och isolera övervåningen. Själva frågan gäller nu hur vi ska göra med det gamla taket. När vi hade hantverkare här för lite .

Byta tak ska vi lägga tegel igen eller plåt? Lägga om tak med spåntak under – Byggnadsvårdsföreningen byggnadsvard. Frågeställare: Prästgården. Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor. Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak.

I vårt nordliga klimat finns i princip alltid ett undertak under teglet. Om ni har ett undertak av omlottlagda brädor, ett faltak eller lockpanel, i takfallets riktning, klarar ni er utan papp. Har ni råspont, skivor, eller rentav spåntak under kan det vara lämpligt att lägga en papp under läkten. Läs även: Så tar du hand .

Det ligger nu plåttak som är rostigt och fult och ska bytas. Sånt där platt med en liten rygg där det är spikat, pannplåt kallas det tror jag. Kollade lite under plåten och där är spåntak som man reglat på när plåten lades. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу GGNADSV. Information om byggnadsvård utgiven av länsstyrelserna i Gävle- borgs, Västmanlands och Örebro län.

Utgivning har skett med stöd av. Klovorna från näver- taket har återanvänts som sparrar i spåntaket. Så vad är det man ska bevara? Det som är underlagstak idag kan vara det gamla yttertaket och det. Spåntak blev därför en enkel och billig konstruktion som var lika användbar på enkla ängslador som på förnäma trähus i städerna.

En av spåntakets nackdelar är eldfarlighet. Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i . Förut så sattes oljehärdad masonit och sedan plåt på gamla tak. Hur kommer taket att klara sig? Vi kostade på över 300k för ett nytt tak och sedan läcker det.

En del hus hade till och med spåntak som undertak redan när det byggdes. I botten finns ett spåntak och över det ett tegeltak. Vet inte hur gammalt teglet är, och det finns inget namn på undersidan.

Var kan jag kolla vad det är för sorts tegel?

Tänker laga taket genom att byta ut dåliga brädor och ta bort ruttet spån, över det har vi tänkt lägga . Nu ökar intresset för tak i trä. De är tidlöst vackra och står sig väl tillsammans med modern arkitektur. Med rätt råvara och kunskap kring byggteknik, underhåll och skötsel kan ett tak klätt i trä hålla sig snyggt i över 1år. DEN SOM HAFT vägarna förbi Gotland och blickat ut över öns landskap, har säkert noterat att många . Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ mm uppfyller europeisk brandklass. Som jag tolkar det har du alltså ett spåntak (eller pärt som det dialektalt kallas i mina hemtrakter.) Vi lade plåt på ett sånt tak för säkert över år sen nu.

Då låg det tegel ovanpå spånet. Vi gjorde det enkelt för oss och rev bort tegelläkten och sedan takspånet i rännor och lade ströläkt i rännorna och . Vi tillhandahåller även transport. Vi framställer stavspån och stickspån samt lägger tak i hela Sverige. Var god ring eller mejla oss om . Supro Grid levereras på rulle med måtten. Med klisterkant och kondensfilt.

Pro Xtra är ett diffusionsöppet underlagstak med klisterkant och kondensfilt. Underlagstaket kan användas på isolerade lutande tak i . Vid en omläggning byts bärläkten ut. Lockpanelen klarar sig utan papp.

Spån Ett äldre spåntak som ligger kvar som undertak är vanligt på äldre byggnader. Läkten är då spikad direkt på spåntaket. Var rädd om gamla spåntak ! Det gamla yttertaket berättar om.

Spånen skall vara av sådan längd att man får minst tredubbel täckning. De ligger ofta kvar under yttertak av tegel eller plåt. Om taket är intakt fungerar det även utmärkt som undertak.

Spåntäckning på tak utföres vanligtvis tredubbelt. Varje skift skall täcka föregående skifts två övre tredjedelar, så att en tredjedel av spånens längd blir synligt. Spånen läggs med 5-mm mellanrum såsom svällmån till intilliggande spån. Varje spån fästes med en spik som ej får slås i för hårt. Björknäver används ibland . EXEMPEL — LÄGGNING AV SPÅN MED TRE LAGERS TÄCKNING.

Nedan visas hur ett trelagers spåntak kan läggas, men det kunde lika gärna vara ett tak med fyra eller fem lager spån. Beskrivningen är generaliserande men visar principen för hur ett tak av stickspån läggs. Pärt, stickespån, spånor och hyvlade takspån. Kärt barn har många namn. Under det sena artonhundratalet blir det vanligt att lägga spån på taket istället för tegel och andra takmaterial, alternativt att lägga spån som undertak under teglet.

Fortfarande har vi många tak med spån som undertak. Ett spåntak har inte så lång .