Spåntak under tegel


Lägga om tak med spåntak under. Frågeställare: Prästgården. Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor. Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak . Vårt hus har idag ett gammalt tegeltak med ett spåntak som undertak.

Då skulle vi plocka ner taket och lägga takpapp, eller sätta oljehärdad masonite, över spåntaket och sen lägga tegel igen.

Byta tak ska vi lägga tegel igen eller plåt? Spån under pannorna вер. Har ngn råd att ge om att lägga spåntak ? Byggnadsvård Кеш Перекласти цю сторінку лип. Дописів: – ‎авторів: Tänk såhär: Om spåntaket är helt så är det ett perfekt undertak under tegel. All fukt som kommer in luftas ut.

Du har inga täta skikt, ingen kondens eller daggpunkter. Kommer det in vatten under teglet så rinner det av på undertaket av spån. Om spånen är perfekt skulle jag bara lägga läkt och tegel ovanpå.

Så fixar du ditt gamla tak – Lantliv. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку лют. En lagom brant lutning är viktig när du ska lägga gräs- och torktak. Vad gäller för gräs- och torvtak?

Nu undrar vi om man kan lägga torv- eller grästak på gäststugan? Vilka för- och nackdelar finns det? Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i tätorter. Alltefter råd och lägenhet bytte man med tiden också frivilligt spåntaken mot exklusivare takmaterial som plåt och tegel , först på bostadshusen i städerna under slutet av . Dyrare brandför säkringar för hus med spåntak ledde så småningom till at spånet ersates med andra material, deta gällde främst bostadshus i tätorter. De lätta stickspånen passade också bra till de allt större lantbruksbyggnaderna.

Var rädd om gamla spåntak ! Ofta ligger stickspånen kvar under ett nyare yttertak av tegel eller plåt. I botten finns ett spåntak och över det ett tegeltak. Jag tror att det bara finns en sort som man lägger som tätskikt under tegel. Om man tittar under tegelpannorna så hittar man inte sällan resterna av ett äldre tak, ofta ett spåntak.

Tegeltak ingår i serien. Information om byggnadsvård utgiven av länsstyrelserna i Gävle- borgs, Västmanlands och Örebro län. Jag har ännu inte ägt en lada som inte haft spåntaket liggande kvar under antingen tegel , plåt eller eternit.

Spånen skall vara av sådan längd att man får minst tredubbel täckning. De ligger ofta kvar under yttertak av tegel eller plåt. Det gamla yttertaket berättar om en historisk utveckling och har därför ett kulturhistoriskt värde.

Om taket är intakt fungerar det även utmärkt som undertak. Runt om på Sveriges landsbygd finns fortfarande tusentals byggnader med gamla torra spåntak dolda under takplattor av lera, tegel eller betong. Om man har elvärme eller eldar med olja innebär detta inget problem. Men på senare år har allt flera gått tillbaka till att elda med fasta bränslen som ve spån . Det läcker in på ett par ställen och så börjar väl läkten bli dålig(spikarna har väl oxå rostat) så pannorna ligger inte still,så ny läkt och tegel är ju en självklarhet. Stickspånen har ibland impregnerats, doppats eller kokats i en lösning av vatten och järnvitirol.

Rödfärgning förekommer också, men oftast lämnas de helt obehandlade. De höga bostadshusen i Sundbybergs strandpark är ritade av Wingårdhs . Kommer iaf att lägga plåt denna gång istället för tegel. Som jag tolkar det har du alltså ett spåntak (eller pärt som det dialektalt kallas i mina hemtrakter.). Spåntak it is then 🙂 Ser precis ut som Michaels bild på det som ligger under teglet idag men om det finns reglar därimellan och teglet vet jag inte.

Jag står inför att isolera takstolarna och har funderingar kring detta. Yttertaket är plåt och under har jag kvar det gamla spåntaket som är i fint skick. Har hört att det är moderna byggmaterial som kräver luftspalt (har naturligtvis spalt mellan spåntaket och plåten), så jag tänkte lägga . Frågan är vad man ska göra med det gamla takspånstaket som ligger under pannorna? Duger takspånet som underlag för plåten?

Eller måste jag riva bort det? Under takspånet ligger bräder glest. Reglarna borde ligga ganska tätt då det varit tegel som är tyngre än plåten.

Understruket tegeltak börjar bli sällsynt. Behåll äldre takmaterial som spåntak under teglet. Munstycke till strängpress.

Formpressat tegel görs av lera som delas i ämnen som pressas till tegel i en form.