Spåntak


Tak- och väggspån klövs förr med yxa och spånhuggning var ofta en inte obetydlig inkomstkälla för skogsbygdernas människor. Stav- eller kyrkspån är vanligen cirka två centimeter . Повідомити про інше зображення Поскаржитись на вміст зображення. En av spåntakets nackdelar är eldfarlighet.

Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i . Taktäckning med spån har lång tradition i Sverige.

Man skiljer på två olika sorter, kyrkspån och stickspån. Kyrkspån har funnits åtminstone sedan tidig medeltid. Det finns även handspäntade stickor men dessa betingar ett betydligt högre pris. Stickorna spikas på ett glest liggande underlag av brädor eller spräckta slanor.

Vi levererar stickspån och stavspån eller lägger hela taket, allt med hög kvalitet. Vi tillverkar och lägger spåntak och gör fullständiga kyrkoreparationer i hela Finlan även i Sverige. Vi renoverar, restaurerar och sanerar även interiören i kyrkan i pietetsfull anda. Tillverkas av senvuxen tall.

Våra spån kommer från norra Finland där furorna har fått växa långsamt på norrsluttningar.

Tätheten på årsringarna överträffar alla spån vi hittills sett från Sverige. Jag har visserligen inte något emot pannplåt, men nog är det vackrare med ett riktigt spåntak. När min farbror övertog slåttarstugan för att använda den som förråd vid sin entreprenadfirma, satte han på pannplåt och lät taket sticka ut högst väsentligt för att få ytterligare förvaringsutrymmen. Jag tänkte lägga ett nytt spåntak på det gamla kyrkstallet och plockade därför dän plåten på ena sidan. Underlaget var dock i dåligt skick.

Jag begriper inte riktigt vad som legat på innan plåten. Spånen spjälkas så att. Hade det legat spån brukar det få ligga kvar. Kanske var taket i så dåligt skick att man tog bort spånet och lappade . Jag står inför att isolera takstolarna och har funderingar kring detta.

Yttertaket är plåt och under har jag kvar det gamla spåntaket som är i fint skick. Har hört att det är moderna byggmaterial som kräver luftspalt (har naturligtvis spalt mellan spåntaket och plåten), så jag tänkte lägga . I Norden ser vi det framför allt på kyrktak, några som härstammar så långt tillbaks som till medeltiden. Både boningshus och uthus blev klädda med spån, . Stundars i Korsholm är ett stort museum och ett levande kulturcentrum. På museiområdet finns ett sextiotal byggnader, bl.

I Hemmersgården ordnas konstutställningar och kulturevenemang. Ekonomiska överväganden och moden har under de senaste 1åren gjort att spåntak är en sällsynt syn.

Desto viktigare att värna traditionen. Först handkluven spån och senare maskintillverkad. Innan dess var det äldre taktäckningskonstruktioner som torvtak, brädtak och så vidare. Klovorna från näver- taket har återanvänts som sparrar i spåntaket.

Så vad är det man ska bevara? Det som är underlagstak idag kan vara det gamla yttertaket och det berättar om en historisk utveckling.