Spika läkt till plåttak


Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Lägga plåttak eller byta till ny takplåt eller takpannor av plåt? I den här artikeln får du tips om vad du behöver tänka på när du ska lägga ett plåttak och information om plåttak samt beskrivning med förklarande fotografier när du ska.

Självborrande skruv med hylsor, Spik , Tätningsband eller kitt.

TRPreglas enligt bild nedan. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Kommer man fram till att det som finns inte är . Frågan är då om man verkligen behöver strö- och bärläkt på ett litet tak som detta eller om man kan skruva plåten rakt i taket som består av spikade plankor.

Det finns således inga takstolar utan taket vilar på en nockbräda och ytterväggarna. Другие результаты с сайта happyride.

Сохраненная копия Перевести эту страницу Ta bort befintliga tegel- eller betongtakpannor och gammal läkt. Finns befintligt underlag av råspont ska den ha en minsta tjocklek av mm. Förse den med ny underlagspapp och läkt. Bärläkten spikas sedan i varje knutpunkt över ströläkten.

Där bärläkten korsar underliggande takstol förankras. Kan man lägga korrugerad plåt direkt an mot pappen, eller måste man lägga läkt mellan? Har när jag sökte fått svar på att man ska spika läkt först och svar på att plåten kan läggas direkt på. Lägger du på ett platt plåttak så lägger man det direkt på pappen.

Dimension på läkt till plåttak ? Den skarvas på ströläkt eller stödkloss. Spik som trängt genom träpanelen nådas (viks och slås in) dels på ytor kring takluckor, dels på . Innan man börjar lägga plåttak är det viktigt att veta att man inte skall gå på plåten, då den är mycket tunn och kan gå sönder. Ska lägga på ett plåtak på en lite bod där papptaket läcker lite grand.

Boden har snedtak som är drygt 3. Sätt en spik upptill i varje läkt.

Spika nedersta bärläkten stående och näst nedersta liggande. Ovanpå pappen ligger två lager med läkt – ett för att lufta undertaket och ett för att bära upp tegelpannorna. Om du till exempel har haft plåttak tidigare är det inte säkert att konstruktionen klarar av viktskillnaden. De gamla pannorna ska tas bort först.

Ta även bort läkt och papp. Besiktiga den underliggande konstruktionen noga t ex råsponten. Se till att ingen spikar eller skruvar sticker upp och skadar den nya underlagsduken.

Hantera alltid takplåtarna försiktigt för att undvika deformation som annars försvårar passningen vid monteringen. Gå alltid – försiktigt – och helst i profilbotten. Takplåt i aluminium kräver extra försiktighet.

Ska du förvara plåten en längre tid gäller att du lagrar den inomhus i jämn temperatur och lutande så att ev. MONTAGEANVISNING VP-ELIT. På med läkt eller reglar och sedan takplåt direkt på dom. Varför inte göra som du skriver med att ta bort pannorna och sedan sätta ny läkt MEN sen lägga på pannorna igen? La plast som kondensskyd spikade läkt och sedan plåttak.

Montering av läkt för Plannja Takprofiler. Underlagstak av träpanel, minimitjocklek mm. Avstånden i tabellen avser . Den här takpannan i stålplåt – eller fantompanna som den också kallas – ger ditt hustak en elegant framtoning med ett formspråk som knyter an till en enkupig panntradition. Pannan är ett ekonomiskt val – sett till inköpskostna läggningsarbete och underhåll. Det är nästan alltid papp och läkt som är i behov av utbyte, sällan teglet.

Rötskadad läkt och gammal papp rivs bort. Träpanelens skadade partier repareras och ny papp läggs. Pappen läggs med hori- sontellt lagda våder i takfallets riktning och spikas i överkant.