Spika råspont tak


Byggmax ger dig de bästa tipsen och råden på hur du lyckas med att lägga tak , detta är steg där du börjar. Den första filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Hur spikar man råspont ?

Rakt igenom panelen eller snett i noten? Ett tak med endast pappbeklädnad är ju detta en ännu viktigare fråga. Taket ifråga skall sedan läggas med underlagspapp och . Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Del 1: Lägga tak – Spika råspont – instruktioner från Byggmax. Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. Takstolarna ska vara korrekt placerade och stagade.

Ska taket vara stagat med krysstag, ska dessa vara monterade före inbrädningen. Upplagsytorna ska vara rengjorda och fria från is och snö.

Erforderliga skyddsåtgärder för arbete på tak ska vara . Att lägga ett tak är enklare än man kan tro, men det kräver lite planering och förberedelse. Här visar vi hur man byter ut det gamla. Behöver du råspont till ditt projekt? Vi kommer att använda en . Beställ direkt på byggmax. Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus.

Det beror på att det kan bildas en viss kondens även under ett helt korrekt lagt tak. Spika fast resten av ströläkten lika dant med max 6mm c- avstånd. Omläggning, ny produktion tak. Spikåtgång: Ca st spik kvm. Om virkesbredd är under 1mm spik i varje bräda och takstol.

Montera råspontgolvet i stugdelen, spika osynligt med trådspik 60xtill golvbjälklaget. Denna beskrivning är baserad på ett tak där understa lagret är råspont. Spika denna vertikalt med cc 6mm där varannan sitter rakt ovanför en takstol och varannan mellan takstolarna.

Hej, ska lägga 500mtak på bla nya verkstan. Virket kommer från egen skog så kan själv bestämma vilken dimension och längd råsponten ska ha.

VIlken dimension tycker ni är lättast att jobba med? Jag ska spika råspont men lurar lite på hur man gör detta på bästa sätt. Ska den rätt igenom brädan eller snett i? Så här fixar du underarbetet. Lägg undertak av råspont och spika fast i minst tre takstolar.

Fäst underlagspapp med spik och asfaltsklister. På undertak av råspont ska du alltid använda underlagspapp. För takpannor eller profilerad plåt använder du trekantslist. Råspont som tak normalt byggs av tål inte mycket regn, och får det för mycket regn på sig så sväller det och…. Lägga lucka på plats, banka den i rätt läge, fästa, rita spiklinjer, spika järnet med spikpistolen, hamra ner de som ej gått ända ner.

Eftersom takpappen är diffusionstät måste det finnas en välventilerad luftspalt på ca mm mellan isolering och råspont. Skär ut takpappen och montera den så att den överlappar stosens nederdel. Limma sedan takpappen över stosens gummifläns.

Nu är det så att jag har upptäckt att råsponten har svält och rest sig på olika ställen och vid en närmare kontroll så ser jag att dom har lagt 1mm bred spont med endast en spikning i varje bräda, vad jag vet och vad jag läst så skall man väl alltid spika med st spik när man använder 1mm bred spont.