Ss 831340


Yttertak Tak och taksäkerhet. Takskydd – Stegar för fast vertikal . Stegarna avslutas på lämpligt avstånd ovan mark, beroende på vilken möjlighet till åtkomlighet man vill ha. Utrymningsstegar får sluta max m ovan mark. Welands stegar kan med fördel användas vid torn, silos, bropelare, .

Stegen skall monteras så att översta stegpinnen hamnar mm ovan takkant. Tänk på att ange hållfasthetskravet vid projektering av väggstegarnas infästningar. Lös stege får användas om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att . Tillträdesvägar till tak. Ryggskydd kan ersättas av annat av Arbetsmiljöverket godkänt fallskydd. Planera för en säker montering av väggstegen till fasaden.

Väggstegen kan med fördel förses med förbindning från handledarens avslutning uppåt till fast monterad takstege. Stegen tillverkas av varmförzinkat stål som sedan pulverlackerats i grå kulör.

Den fälls ut genom att dra i linan utanför fönstret. Stegarna skarvas ihop till önskad längd. Ihopfälld syns den bara som en smal list. Stegpinnarna är ledbart infästade i sidoprofilerna, vilket gör att de göms i infällt läge och låser i vinkelrät position i utfällt läge.

Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in och utvändigt för dubbel säkerhet. Fallskydd i form av vajer- eller skensystem till fasadstegen ska tåla ett fallprov enligt SS EN-5samt ha ett maxavstånd mellan stoppunkterna på 300mm. Den fasta vertikala stegen ska upptill förses med meter höga handledare med ett mellanrum på ca 6mm.

Handledare ska infästas med stagsats fasadstege och i tak eller annan fast monterad tillträdesanordning. Utfällbar fasadstege som . Fasad med takfotsdjup max 2mm. Standardstegen kan skarvas till önskad längd.

Vid våningsskarvning – mät steglängd i höjd med överkant på fönster. Tvärmått i infällt läge: x mm. Väggfästen och sprint ingår.

Monteras med konsol vars längdvilken väljs utifrån aktuellt takfotsutstick. Våningsskarv, skarvsats, teleskopiska väggfästen och sele finns som extrautrustning. Tak som lutar mer än 1:skall som tillträdesanordning till skorstenar ha en fast takstege eller takbrygga med en bredd av minst m om avståndet mellan uppstigningsplat- sen och skorstenen . Varm och hetvattenanvisningar . Fasta stegar, gångbryggor.

Du monterar den enkelt på fasaden med bult och skruv i syrafast rostfritt stål. Nya nand- iedsutformningar.