Stålkärnepålar


En stor fördel med stålkärnepålar är att de klarar att ta upp både tryck och draglaster. Metoden är ett utmärkt val vid stora laster. Stålkärnepålar är massiva stålpålar som monteras i nerborrade foderrör av stål. Foderrören borras ner genom jordmassor och in i solitt berg. Den ansluter till tidigare rapporter och normer och utgör en . Pålsystemet som levereras av Scandia Steel består av delar visade i Figur 1. FIGUR 1: Delar i levererat pålsystem för stålkärnepålar.

Vid besvärliga markförhållanden kan borrade pålar såsom stålkärnepålar vara ett mycket bra alternativ till slagna pålar. En mantelburen stålkärnepåle har en . Detta medförde svårigheter att påla med spetsburna stålrörspålar, därför valdes att grundförstärka med stålkärnepålar ner. Peab Grundläggning har stor erfarenhet av borrning och installation av stålkärnepålar.

Borrningen kan utföras med någon av våra borriggar eller som alternativ borras med våra combimaskiner där masten är större och längre ämnen . Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll. Med våra dubbelutrustade lastbilar kommer vi lätt åt i trånga utrymmen där traditionella borriggar får problem och inte är i närheten av vår flexibilitet då vi enkelt kommer till med lastbilen och har ett utskjut på ca meter. I dimensioner upp till RD170 . Efter de första tillämpningarna har användningen av påltypen ökat kontinuerligt och stålkärnepålar är idag ofta förstahandsvalet vid kvalificerade pålgrundläggningar. Pålen är aktuell vid grundläggning av särskilt höga byggnader. Först borras ett foderrör till ca 5m i berg, därefter utförs bergborrning (underborrning) i längden om 1-15m i berg.

Beskrivning av beräkningsmetod och program. Programmet används för att beräkna lastkapaciteten för stålkärnepålar. Beräkning sker med beaktande av inverkan av egenskaperna hos kärna, injekteringsbetong, foderrör och omgivande jord. Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

En spetsburen stålkärnepåle innebär att pålen gjuts fast i ett foderrör ner till berg och kan hantera stora tryckpåfrestningar. Det finns flera olika typer av borrade stålpålar, t. Ett stålrör som drivs ned till kontakt med berg. Grävda eller borrade platsgjutna pålar av betong (avsnitt.

4). Grova stålrörspålar (avsnitt 6). Slanka stålrörspålar (avsnitt 7). Profilpålar såsom vingpålen m fl (avsnitt 9). Mindre vanliga påltyper i Sverige är: – Jetpålar.

Där besvärliga markförhållanden förekommer och där allra högsta kraven ställs kan stålkärnepålar vara ett mycket bra alternativ. En stålkärnepåle består av ett kvarstående foderrör.