Stege skorsten


Vid fallhöjd över meter förses stegen med fall-skydd. Stegplattan placeras max m under skorstenens krön. Välkommen till vår avdelning för Skorstensprodukter. Vi vet att välja rätt produkt för din skorsten kan vara en djungel.

För smidig beställning så behöver du därför bara följa stegen i vår konfigurator. Vi kommer därefter ta fram ett eller flera förslag på rätt lösning till lägsta pris.

För övriga frågor kontakta gärna . De flesta produkter (ej aluminium) finns att får i grundförande dvs. Vad önskar du får pris på? Under ”tillbehör” hos respektive stege finner du det monteringspaket vi rekomenderar. Den skall vara infäst åtminstone längst upp och längst ner.

Detta för att inte sotarens stege ska glida av takfoten. Exempel på taksäkerhetsprodukter. Hör av dig till oss för mer info om hur du kan skydda din skorsten med plåt eller andra metoder.

Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Plattformen kan fällas ner när den inte används . Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått.

Steg 10: Knacka med en hammare in fotstegens utstående öron, därefter efterdras alla skruvar ordentligt och montaget är klart. Denna stegutrustning kan med fördel även användas på befintlig stenskorsten, hörnfästena byts då ut mot omtag (finns som tillbehör) som fästes runt skorstenen , i övrigt samma tillvägagångssätt . Ryggskydd avslutas m över mark. Avstånd från uppstigningsställe till skorsten mer än m. Gångbryggor, se SS-EN 5(2). Lös stege tillsammans med glidskydd kan användas.

Vägg Lös aluminium stege. Monterat glidskydd vid takfoten. För sotaren krävs fast takstege om takets lutning är större än 1:och avståndet från uppstigning- stället till skorsten är större än m. Boverket kräver ej fast takstege.

Fasta tillträde sannordningar . Fast monterad eller utfällbar väggfast stege med bredden meter kan användas vid tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst meter.

Om avståndet är längre än meter mellan takstegen och skorstenen skall takbrygga monteras. Stegen ska förses med fallskydd. En lös väggstege med permanent glidskydd vid takfot samt en fast takstege mellan uppstigningsställe på tak och skorsten. Fast takstege krävs vid taklutningen 1:(graders lutning) och om det inbördes avståndet mellan uppstigningsställe och skorsten är större än meter.

Produktinformation: Skorstensband. Bandet monteras alternativt per sida, ev. Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen ”åldras” snabbare än andra murverk. Därför är inte fransk skruv, . Finns även som m villapaket. Ett nockräcke har samma funktion som ett livlinefäste.

Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket, vilket är bra vid exempelvis snöskottning. När det gäller ditt tak så handlar det alltså om att komma till en skorsten och det ska gå att göra säkert kommer man inte ifrån. Jag tycker dock att det låter som att det borde gå att lösa på ett bra sätt. Företaget hävdar att det är lag på att fastigheten måste ha en fast monterad stege på taket samt en stege på själva skorstenen med plattform och handledare. Det är viktigt att man följer de regler för skorsten som gäller.

Många arbetsplatsolyckor beror på fall, och vi vill dra vårt strå till stacken för att göra vardagen säkrare för alla oss som . Hellre en lutande än en lodrät stege , glidskyddet alltid bredvid stegen och en brygga på lagom höjd att stå på för att komma åt att sota i skorstenen. Det är några av kraven från sotarna för att få en bättre arbetsmiljö. Hur mycket motvikt måste man ha för att de ska vara gidkänt att ha en gamal stege som hänger över nock på ett eternit tak?

De räcker inte att ”binda” fast stegen i skorstenen ? Mycket tacksam för svar! Glidskydd för stege Glidskyddet skall anpassas till den lösa stegens bredd och monteras vid sidan av takstegen.