Stege tak sotare


Kompletta lösningar för alla typer av tak. Fråga oss om takprodukter. Genom att kontakta oss så hjälpa vi dig att plocka fram skräddarskydda lösningar så både du och sotaren blir nöjda i slutändan. Under ”tillbehör” hos respektive stege finner du det monteringspaket vi rekomenderar. Vi utför sotning , brandskyddskontroller, besiktningar, samt ventilationsservice.

Förbindelsleder till tak : Lösanliggande pinnstege.

Fast monterad eller utfällbar väggfast stege med bredden meter kan användas vid tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst meter. För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt.

Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Mer information finns på . Alla har väl någon gång förundrats över hur smidigt och säkert sotaren rör sig på hustaket. Men har du tänkt på att du som villaägare ansvarar för taksäkerheten och att du kan bli skadeståndskyldig om det händer en olycka?

Det är farligt att gå på tak. Varje år skadas människor, . Kom dock ihåg att på alla tak där det går det att sätta godkända produkter skall detta göras. De temporära lösningarna får enbart användas tills ni byter tak eller gör andra ingrepp som löser er bristfälliga uppstigning. Som vanligt, innan ni påbörjar arbetet, hör med er lokala sotare om hur ni kan gå till väga. Takstegar i stål för taket används vid sotning av sotare och då man skall gå på ett tak.

Lätt takstege med bra stabilitet som kan fås i den längd du önskar. Lös stege tillsammans med glidskydd kan användas. Vägg Lös aluminium stege. Boverket kräver ej fast takstege.

Monterat glidskydd vid takfoten. För sotaren krävs fast takstege om takets lutning är större än 1:och avståndet från uppstigning- stället till skorsten är större än m. Fasta tillträde sannordningar . Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän. Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls. Under byggtiden är byggherren ansvarig för att .

Hej Har installerat en kamin som nu skall besiktigas av sotaren. Någon som vet vid vilket taklutning man måste använda steg. Fast eller fällbar stege , nivå- skillnad 5-m. Om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan och tak – eller vägg- lucka överstiger m, bör en fast eller fällbar stege finnas.

Hur nivåskillnad mäts, se sid 23. Glidskydd för lös stege. Tillträdesvägar till tak. Fast takstege eller gångbrygga till nock. Snörasskydd över entréer.

Nockräcke längs hela taknocken. Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och inte bär personlast. Stege på skorsten för sotning.

Plåtslagare, sotare och fastighetsskötare vistas på taket dagligen, vid regn, snö och blåsigt väder. Lindab har utvecklat ett komplett sortiment av taksäkerhetsprodukter för alla yrkesgrupper som arbetar på tak. Ta reda på vilka regler och föreskrifter som berör det aktuella fallet. Sotaren kommer och jag har massor med snö överallt, vad gör jag?

Enligt den kommunalt fastställda arbetsordningen har Du som fastighetsägare skyldighet att se till att de skyddsanordningar som enligt lag skall finnas på taket (gidskyd takstege och ev. skorstensstege) är väl underhållna. Tycker att det är så fult med en takstege samtidigt som man kommer att använda den väldigt sällan. Finns det någon lösning där man kan fästa en vanlig stege på taket när man behöver gå upp? Man kan ju då använda denna stege till annat under övrig tid. Det blev en anmärkning i protokollet pg a taksteg.

Dessa duger inte enl sotaren. Dels är avståndet mellan stegen för stort, . Jag har ett fritidshus i södra Sverige där jag blivit anmodad av sotare att montera fast takstege på tak och skorsten för att skorstenen ska kunna sotas. Jag hänvisas då till ett företag som hävdar att det är lag på att fastigheten måste ha en fast monterad stege på taket samt en stege på själva skorstenen med . Det som är väldigt tydligt är till exempel att sotarna helst vill slippa gå i fasta lodrätta stegar. De upplever att det är otäckt och man är rädd för att de ska lossa.

Sotarna vill hellre ha lösa stegar som de själva kan luta mot taken. Idag säger riktlinjerna att en lös stege bara får användas till tak som är max fyra .