Ströläkt 10 mm


Används normalt som bärläkt, men kan med fördel även användas som ströläkt. Bärläkt har till uppgift att skapa ett underlag för takpannan att vila på. Man placerar alltid ströläkt mellan takpappen och bärläkten.

Den distans som ströläkten skapar, är nödvändig för att vatten skall . Läkt används främst på tak som underlag för takpannor och takplåt.

Moelvens läkt är VilmaBas produkter. Formbräda 22xmm gran. Vi pratade inte så jättemycket mer om detta dock. Nu när jag precis var uppe på taket igen så började jag fundera på vad detta kan ha för konsekvenser?

Det jag först kommer att tänka på är väl problem med avrinning osv, skräp fastnar lättare mm. Den nedersta bärläkten monteras på högkant. Den skarvas på ströläkt eller stödkloss.

Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 2mm (enkupigt tegel) respektive 2mm (tvåkupigt tegel) med ett tillägg av mm.

Finns i dimensionerna 12xmm , 25xmm och 25xmm. Läkt har fyra sågade sidor och skarpa hörn. Säljs ej i längder under meter på bolist. Med läkt kan man skapa ett underlag för exempelvis läggning av takpannor.

Alltid bra pris: Antal: x 1. Observera att flera olika längder förekommer. Det här behöver du när du ska lägga tak: Verktyg: Verktyg Tumstock (1) Vinkelhake (2) Vattenpass (3) Hammare (4) Kapsåg (5) Borrmaskin med mm koromantborr (6) Vinkelslip med stenkapsskiva (7) Hov- eller tegeltång (8) Stämjärn (9) Häftpistol ( ) Penna (11) Riktbräda Nylonlina. Material: Virke till ströläkt , 25×mm , . Vid mindre taklutning är ströläktshöjden. Avstånd mellan ströläkt är beroende av undertak.

Längd under upplagsklack. K=Mycket liten (- dgr sjukskrivning). Lägg dessutom en yttre ströläkt 1mm från ytterkant gavel. Monteringsanvisning för tvåkupiga betongtakpannor. Infästningsdetaljer såsom spik, skruv, klammer etc.

Min taklutning befintligt tak.

C, med Plannja ströläkt för eternitrenovering och. Hänsyn har tagits till ett mm tjockt pappskikt mellan skruvskalle och panel . Ströläkt skall vara min. Bärläkt: Rekommenderas huggen 8xmm , varmförzinkad spik. Rekommenderas huggen spik.

Spikåtgång ca spik kvm. Se till att ha tillräckligt med material nere vid takfoten innan den första våden rullas ut så att anslutningen blir rätt enligt den övergång som passar takkonstruktionen. När den först utrullade underlagsduken fixerats och spänts ut ska den fästas med meter långa ströläkt minst.