Ströläkt plåttak


Material: Takplåt, Virke till bärläkt, minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt , ev. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Det finns två olika sorters läkt du använder när du läktar ditt tak. Den bör ha minst 25xdimension. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol.

När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första . Bärläkt: sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Ströläkt : sågat 25xmm av lägst sort G4-2. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt.

Den tredje filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Kommer man fram till att det som finns inte är . TRPreglas enligt bild nedan. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet. Planera också en lämplig uppläggnings-.

Man behöver följande verktyg för att lägga tegelprofilerat plåttak : Borrmaskin, nibblingsmaskin, bågfil, hammare, nit tång, fogsvans, sticksåg, tumstock, plåtsax, stege och penna. Utan ströläkt kommer inträngande vatten och kondens (blir alltid kondens på plåt) fastna mellan bärläkten och orsaka fuktskador. Montera plåttak direkt mot underlagspapp?

Läkt eller papp under takplåten? Avstånd mellan ströläkt då takstolar är cc100? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, bör du först noggrant kontrollera taket. Besiktiga taket både invändigt och utvändigt. Plåt på papp utan läkt ? Läckage, fukt och mögel kan ställa till stora problem och måste åtgärdas.

Titta särskilt uppe vid nocken samt vid genomföringar i taket. Undertak och befintlig läkt måste också vara hel. Kan någon byggnadskunnig svara på om jag behöver läkt eller ej? Det är risk att det blir fukt (kondens) mellan plåt och papp och därför hade jag lagt läkt emellan för att spara på både plåt och papp.

La nyss plåttak på en liten större bod men med samma uppbyggnad som din. C- eller Z-profil eller på träbalkar. Taket kan också monteras på stål- el- ler träläkt. Lindab för dimensionering.

I följande monteringsanvisning har. Monterings- ordningen är densamma för reglar. Inget farligt asbestdamm bildas. I de flesta fall behövs inget tillstånd från. C, med Plannja ströläkt för eternitrenovering och Kombiläkt, behålls det gamla taket som undertak.

Montaget kräver dock tillstånd från Arbetsmiljöverket eftersom. Ett gammalt plåttak kan renoveras på flera sätt. Du kan ta bort plåten och lägga nytt tak eller i många fall lägga det nya plåttaket ovanpå det gamla. MOntering AV tAkfOtsregel. Spika ihop strö- och fästregel med varandra med två varmförzinkade . Sätt läkt innan du lägger betongtakpannor eller takplåt.

MONTAGEANVISNING VP-ELIT.