Stuprör avstånd från vägg


Räkna med att varje stuprör klarar en rännlängd på upp till meter. Hus som har valmat tak bör alltid förses med två stuprör per långsida och hängränna med bredden 1mm. På vinkelhus placeras stuprören enligt figuren.

Rännvinkel för innerhörn. Spänn en märklina mellan krokarna och montera resten av krokarna efter lutningslinjen. Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten.

Här visar Martin Timell hur du gör. Monteringen kan du göra själv. För att skydda ditt hem från fukt och mögelskador är det nödvändigt med takavvattning. Vi visar hur du lyckas med monteringen av vattenavrinningen på huset.

De värsta fienderna för ditt hus är vatten och fukt. Därför är det viktigt att få till det rätt. Vi visar i tre delar hur du sätter rännkrokar, monterar stuprör.

På motsvarande sätt som för hängrännor finns i RA Hus en hjälptabell för stuprör.

Största avstånd mellan stuprören bör inte överstiga m. Håll upp den nedre rörvinkeln, riktad mot den övre. Mellan vägg och rörvinkel ska avståndet vara. Krok för 27° taklutning.

Jag har en liten estetisk fundering, det är så att mitt hus står i en lutning som går längs långsidan av huset. Detta gör att panelen slutar nära. Avstånd mellan stuprörets utkastare och tak?

Sätta Stuprör – Byggvarulistan. Stupröret monterar du relativt enkelt på hängrännan. Du behöver Tumstock, skruvdragare, penna, gummihammare, järnsåg, vattenpass och eventuellt en plåtsax.

Tänk på vilka rörsvep du köper. Mät hur långt MST mellanstycke ska vara. Markera var rörsvep SSVH ska sitta. Använd tabellen till höger. Väg in rörsvepen med vattenpass eller lod.

Sätt fast rörsvepet på väggen. Hur dimensionerar du vattenavrinningen till ditt hus?

Hur många stuprör behöver du? Vilken lutning ska hängrännan ha? SVHÅF Förstärkt rörhållare. UTKF Förstärkt utkastare. Väggdelen är vändbar för att möjliggöra olika avstånd mellan rör och vägg.

Skruv 8xmm, avstånd max 3mm i sick-sack-mönster. Skruvarna dras försiktigt så att de inte spinner loss. Allmänna förberedelser takläggning.

Plannjas plåt kan monteras på olika typer av läkt. Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller träläkt. Då ska rännan vara högst på mitten och falla ut mot stuprören (Bild B).

Rörsvepet monteras på väggen strax under stuprörets böj (Bild Q). Svepen monteras med högst två meters mellanrum, vertikalt under varandra. Kontrollera att röret sitter rakt på väggen och längdjustera efter behov. Var försiktig – före, under och efter montering.

Ska du förvara plåtmaterialet en längre tid gäller lagring inomhus i jämn tempera tur och låg luftfuktighet. Buntat material som lagras i fuktig miljö. Mät avstånd A och se i tabellen hur långt mellanstycket ska vara.

En bit av ett stuprör kan även användas som . Vi ger dig goda råd och instruktioner för hur du sätter upp hängrännor, och hur du lagar eller byter den gamla hängrännan. Genom mjuka skarvar får stuprörsystemet ett särskilt anspråksfullt utseende. Vid smalare taköverhäng kopplar man samman bågar med bågförbindelsen. Marleys stuprör går lätt och enkelt att såga isär . Infästning vid tilläggsisoleringssystem.

För infästning av stuprör på pustade fasader används oftast ett så kallat svep med stift. Stiftet slås in i plastplugg med fall för att inte vatten ska ledas in mot fasaden, med risk för frost- och fuktskador. Pressa ränngaveln på plats och vik in ränn- gavelns bakre klack på hängrännans baksida. Gaveln sätts på plats när rännan är fixerad i rännkrokarna.

På- för även en fog invändigt för att täta.