Stuprör montering


Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten. Monteringen kan du göra själv. Här visar Martin Timell hur du gör. Följande verktyg underlättar arbetet vid monter- ing av Plannja takavvattning.

Vissa verktyg behövs bara i undantagsfall.

Vid kontroll av rännornas fall samt vid montering av stuprör. En bra skruvdragare un- derlättarvid skruvning och borrring. Mät hur långt MST mellanstycke ska vara.

Använd tabellen till höger. Markera var rörsvep SSVH ska sitta. Väg in rörsvepen med vattenpass eller lod. Sätt fast rörsvepet på väggen.

Magnus Österberg jobbar vidare vid husknuten och monterar stuprör.

Byggmax tipsar, montera vattenavrinning (Del – Sätta stuprör ). Byggmax instruktionsvideovisar hur du på bästa sätt monterar vattenavrinning på huset. Vattenavrinning är viktigt att få. Här följer steg-för- steg instruktioner om hur du lyckas med ditt byggprojekt. Vid bockningen är det viktigt att tänka på att rännans framkant ska ha en lutning på mm framåt i förhållande till bakkanten. Bockningen underlättas väsentligt om du använder Lindabs krokbockare.

Spara tid med Lindabs lätta montering. Tänk på att montera rätt antal stuprör på hängrännan beroende på hur stor takyta som ska täckas. Du kan läsa mer om det under dimensionering eller i installationsguiden som finns att hämta till höger här intill. När du placerar röret i svepet, vänd då falsen utåt.

På så vis passar svepet bättre runt röret och du kan . Förr eller senare måste hängrännor och stuprör bytas ut för att kunna ge huset ett fullgott skydd mot nötande regn och smältvatten. Beräkning av vad som behövs. Hur mycket som går åt av hängrännor, stuprör och tillbehör varierar beroende på hur ditt hus ser ut.

Räkna med att varje stuprör klarar en rännlängd upp till max m. Rännkroken monteras så att rännan lutar mot stupröret. Det här gör att ett bara avvattningssystem är ett måste och något som man som husägare måste se till att det finns.

Hängrännor och stuprör som kan leda . Takavvattning – hängrännor och stuprör med tillbehör – ska inte bara leda bort regnvatten och skydda husets grund och källare från fukt- och mögelskador. Installation av stuprör krävs både i bostäder och industribyggnader. Avvattningssystem med kvalitet kommer att skydda väggarna i byggnaden från regn och smältvatten, att fasaden blir fuktig, bildning av svamp. Någon som vet vad det kan tänkas kosta att låta montera ett stuprör och hängrännor på burspråk på villa?

Vi har fått en offert där. Armats regnvattensystem – hängrännor, stuprör , rännkrokar, svep mm detaljer – är lätta att anpassa och montera. Du klarar det mesta själv och behöver du proffsråd får du det av vår åter.

I den här filmen visar vi hur du monterar stuprörsinfästningar i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem. Weber har P-märkta fasader godkända av en oberoende part, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Börja med att mäta var rännkrokarna ska fästas.

För att bära upp hängrännan behövs en rännkrok var 60:e cm. Rännan ska monteras med fall mot stupröret. Fallet ska vara mm per meter.

Ett väl fungerande regnvattensystem är en central del av takets och husfasadens underhåll. Takrännor och stuprör väljs utifrån fastighetens egenskaper och utseende. Rännor och stuprör finns att fås i ett flertal olika modeller och storlekar, till alla typer av fastigheter. I vårt sortiment finns såväl halvrunda som kantiga .