Svenskt trä dimensionering


Lathunden är en gratisapp och ett smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Med Lathunden får du direkt i mobilen veta vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Dessutom information om . Här finns hjälpmedel för dimensionering av konstruktionsdelar som ingår i byggnadsverk i trä.

Altan utan takkonstruktion. Tabeller med dimensioner för takstolar, bjälklag,.

Här visas hjälpmedel för dimensionering av tak, grunder, bjälklag, stolpar och pelare, bullerskärmar och broar. StatCon Glulam – Program för bågar, pulpet- eller sadelbalkar, ramar etcetera. TrussCon – Program för dimensionering och kalkylering av takstolar. Det är avsett att användas av takstolstillverkare för att skapa produktionsunderlag för enskilda takstolar. Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier.

För enklare dimensionering finns . Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid byggtekniska utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande .

Den finns i tryckt format för nedladdning samt som gratisapp för användning direkt i mobilen. Användningen av KL-trä, korslimmat trä, har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Syftet är att ge en samlad information för att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera . Att välja trä , Hantera virket rätt, Lathunden och. Brandskydd av träkonstruktioner 246.

Brandmotstånd hos infästningsdetaljer och förband – några generella lösningar 252. Dimensionering och utförande 250. I Trärådhuset visas konstruktionslösningar i trä. Vi har stått för modellering och visualisering i projektet.

Svensk limträindustri 265. Nu finns böckerna dessutom på svenska. Design of timber structures togs ursprungligen fram för att underlätta undervisningen på de högsta nivåerna vid utbildning av konstruktörer.

Den bygger på Eurokoderna och de svenska . Dynamisk dimensionering av höghus i trä – konceptstudie. Tidigare forskning visar att .