Svep stuprör


Hela rännsystemet är svensktillverkat för att klara det tuffa skandinaviska klimatet. Rörsvep trä är avsett för träfasad. Produkten är helt återvinningsbar.

Om den återvinns hos SSAB för ny . Krok för 27° taklutning. Du kan välja på två sorter, trä eller sten.

Träsvepet har två skruvhål och kan monteras på trävägg eller plåtvägg. Inga skruvar medföljer då olika väggmaterial kräver olika typer av skruvar. Stensvepet har en hållare för stift för stenvägg eller skruv för stenvägg. Byggmax tipsar, montera vattenavrinning (Del – Sätta stuprör ) – Duration: 5:23. Plannja Standard takavvattningssystem passar lika bra på kommersiella fastigheter som på villan och fritidshuset.

Just mångsidigheten i olika byggnadssammanhang, god totalekonomi samt hög kvalitet . Kilsvep ingår i Plannja Standar en perfekt kombination av estetik, ekonomi och funktion. Brunnsutkastaren används för att leda ut vattnet ur stupröret ner i ett markavlopp, bör kompletteras med renstratt eller en självrensande lövsil. Passar rördimensionerna och mm.

Av estetiska skäl, och då takrännan är längre än m, ska stuprör placeras på båda ändarna av taket. Bilden nedan visar rekommenderad placering av stuprör för olika hustyper. Ett eller två på varje sida. Köp din nya takavvattning på K-rauta.

Vi har det du behöver för en effektiv takavvattning – stuprör , grenrör och utkastare med smidig hemleverans. Komplett, lättmonterat och hållbart system. Funktionellt och estetiskt.

Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten. Monteringen kan du göra själv. Här visar Martin Timell hur du gör. Stuprörssvep fästs mot väggen strax under den färdiga böjen. Nästa svep sätts rakt under det första.

Högst meter mellan varje svep. Tryck ihop svepen och slå fast kilarna med hjälp av en träbit eller gummiklubba. Välj skruv för fastsättning i. Börja med att mäta var rännkrokarna ska fästas. För att bära upp hängrännan behövs en rännkrok var 60:e cm.

Rännan ska monteras med fall mot stupröret. Fallet ska vara mm per meter.

Excentersvep som används för att sätta upp stuprör på trävägg. Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll. Grenröret används vid sammankoppling av två stuprör från olika tak. Svep -line – automatisk tillverkning av rörsvep för stuprör. Armats regnvattensystem – hängrännor, stuprör , rännkrokar, svep mm detaljer – är lätta att anpassa och montera.

Du klarar det mesta själv och behöver du proffsråd får du det av vår åter. Ett stuprör som läcker, kan göra att väggen blöts ner. Detta kan i sin tur ge skador som kan vara dyra att åtgärda.

Det är dessutom mycket svårare att upptäcka om ett stuprör läcker när falsen är vänd inåt. Stuprörets hållare kallas för svep och i svepet sitter en liten trekant som kallas för sveplås. Knacka upp detta sveplås, .