Syll på platta


Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar. På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för grundläggning med platta på mark i byggnader med ytterväggar av trä. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll. Använd stålsyllar med syllskydd på betongplatta.

En syll som ska fästas på en betongplatta monteras normalt med någon typ av betongskruv. Se till att skruven är gjord för.

Projektet att byta syll på ett hus tillhör ett av de mer kostsamma eftersom syllen är en så viktig del av huset. Hur går ett syllbyte till? Syllens funktion är bland annat att fördela lasterna från bärande konstruktioner i huset (reglar) så att den fördelar sig jämnt över grundbalken (krypgrund) eller kantbalken ( platta på mark).

Skruvat i sida på syll och spikat i plattan. Verkar som att konstruktören (Trivselhus) tycker att husets tyngd skall hålla det på plats ! Syll på platta på mark допис лют. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку nerat, doppat eller penslat virke som t. Här syns syll och del av regelverk samt isolering. Fukt tillåts i stort sett fri passage genom konstruk- tionen med platta , upp i syllen och vidare upp i nedre delarna .

Plattan kan också torka ut mot marken om isoleringen under är ånggenomsläpplig, till exempel dränerade cellplastisolering eller hård stenull, men då får ingen radonspärr under plattan ha anordnats. Det kan uppstå en köldbrygga vid övergången kantbalken och syll , även viktigt att syll monteras med flexibel tätning för att . Det var efter ett flertal förfrågningar, från både norska och svenska kunder, som ESSVES produktspecialister bestämde sig för att ta fram en betongskruv som skulle råda bot på problemet. Lika delar ångest och lycka.

Det är ett 70-talshus med impregnerade syllar på platta och pga klassisk lukt i huset har vi tänkt byta syllarna. Sylltätning L är försedd med ett . Lägg sylllpapp i botten, borra hål i plattan och knacka ner expanderade bultar. Borra hål i syllen och skruva fast den. Sen är det bara att bygga.

Eller enklare: Lägg ut syllen på plats, borra genom syll och platta och slå i expanderspik? Ibland kommer äventyret och suddar ut det jag skrivit i kalendern. Ska vi byta syllar eller finns det något annat man kan testa först? Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex.

När vi flyttade in i feb . Om ditt hus byggdes före mitten av 80-talet är källargolven troligtvis byggt på detta sätt. Konstruktionen, dvs platta på mark och impregnerade träsyllar som vilar direkt mot den kalla och fuktiga betongen, har allvarliga brister. Just det här huset har ännu så länge inga uppenbara. Byggskadeteknik informerar om fuktskador, mögelskador som oftast blir problem när syllarna är felaktigt monterade eller innehåller tryckimpregnerat trä, samt även felaktiga golvkonstruktioner och fasader som leder in och behåller fukt.

Husen har byggts med för dålig ventilation.

Platta på mark blev snabbt en populär konstruktion när den introducerades på 60-talet. Problemet med platta på mark är dess markkontakt. Markens förmåga att kapillärt transportera fukt till plattan eller att i ångfas uppfukta plattan har i en del fall underskattats.

Montera gavelsidans syll och se till att eventuella skarvar inte hamnar för nära markeringarna på grundplattan. Har du en stomme vars gavelsida är 8m eller mindre så behöver det inte bli det någon skarv på gavelsidans syll. Båda gavelsidornas syll ska ha samma längd som grundplattans gavelläng så att stommarna . Förslag på utformning av anslutning mellan syll och platta på mark.

Samtliga villor var uppförda med krypgrund och bjälklaget var byggt med Masonite lättbalkar. Proverna från bjälklaget visar att fuktkvoten ligger kring. SP, LTH och Siabhar funnit att kompositmateria- let välklarar debelastningar det utsätts för som syll placerad i den mycket utsatta nivån med betong- platta och fasadtegel. Vidare transporterar materi-. Besiktningsteknikern kunde inte heller upptäcka några fel avseende golvkonstruktionen men noterade att platta på mark med uppreglade golv är en känd riskkonstruktion som kan drabbas av fuktskador.

I hus byggda med platta på mark är det inte ovanligt att trä-.