T emballage shingel


Takshingel förenar stenmaterialets hållbarhet med asfaltens elasticitet. Alla fogar täcks helt av överlappningarna och shingeln håller tätt i fogar och spikpunkter. Hållbarhet innebär också att shingelns yta inte flagnar av eller rostar.

En annan fördel med det sträva skifferströet är att is och snö hålls kvar på taket i. Bitumenbaserade yttertaksplattor.

Underlagspapp T -Tak YAP Super till underlagstäckning. Ytpapp Super Pintari till t. Bör ha samma färg som shingel. Tätklister K-för tätning och klistring av t. Pappspik till att fästa shingel och ytpapp.

Vid beräkning av behovet av takshingel skall en . Rocky, Katrili, Jazzy Classic KL och Foxy. Självklistrande formskurna plattor till ditt tak.

T – Emballage presenterar hur du monterar shingel. Vi är bland annat importör av Katepals bitumenbaserade underlagspapp, ytpapp, shingel och kemiprodukter för tak. Vår egen underlagstäckning T -Tak Evo är en produkt som vi utan att blinka framhåller som marknadens bästa.

У вас возникли проблемы с поиском определенного видеоролика ? Flagnar eller rostar inte. Behagligt bullerfritt när det regnar. T-Tak Multi och T-Tak Epic. Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det täckande ytskiktet så. Icopal shingel består av formskurna, skifferbeklädda plattor som ger taket en levande känsla.

Takshingeln och det heltäckande brädunderlaget ger bättre värme- och ljudisolering och ett tryggt, hållbart och vackert tak. T -Tak EVO är avsedd som underlagstäckning på träunderlag. För ytskikt som överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takpapp (ej svetsbar) eller formskuren papp ( shingel ). I sortimentet ingår till exempel takpapp och shingel , fiberduk och byggfolie för vägg, underlagspapp för golv och olika produkter för skydd av husgrunder.

Vi viser deg hvilke verktøy du trenger – og gir deg gode råd og tips. Shingel tetter taket raskt og rimelig.