Ta vara på regnvatten


Hur kan man ta tillvara på regnvattnet? Här hittar du värdefulla tips om hur du får bort eller tar vara på regnvatten runt huset. På grund av klimatförändringarna kommer det i framtiden att bli viktigare att ta vara på regnvatten som faller på hustak i tätorter.

Dels kommer vi att få totalt sett lite mer nederbörd men det värsta är att det kommer vid olika tidpunkter och kanske häftiga flöden, vilket gör att vi måste ta hand om det här, . Ta vara på regnvattnet med GreenLine. Mängder med dagvatten på den egna tomten kan enkelt bli en resurs i trädgården med ett nytt system med regntunnor från GreenLine.

Samla regnvatten i den skyddade tunnan, direkt kopplad till stupröret, fyll vattenkannan med hjälp av medföljande tappkran och . Regnvatten är rent och kalkfattigt – dessutom är det helt gratis! Regnvattnet går att använda till mycket runt omkring i hemmet. Genom att använda ditt regnvatten kan du spara in på din vattenräkning samt minska belastningen på det offentliga vattensystemet.

Vattnet kan samlas i stora tunnor i anslutning till . Men det är ju inte så vanligt överallt. Därför behövs det nya metoder att ta vara på regnvatten. Enligt pålitliga bedömningar lär vi få minst lika.

Annars så är jag ganska tveksam till att lägga ner för mycket grejer på att ta hand om regnvattnet. Det mest lönsamma och miljövänliga måste väl vara att låta marken vara infiltrationsbädd och vattentank. Inte lägga ner massa material tid och pengar på något med tveksamt resultat. Vi har ju på de flesta . Det retar mig att jag nu inte hittar länken till en trädgårdsbutik som hade kanonsnygga och svindyra regnvattentunnor.

Alldeles för dyra för mig, men som sagt, mycket snygga och de verkade också vara av bra kvalitet. Vill minnas att det var en engelsk firma, men det KAN ha varit en svensk också. Jag söker efter olika lösningar att ta vara på regnvatten. Gärna både praktiskt och vackert.

Det är dessutom enkelt att samla regnvatten , du bara samlar det i . Man skulle kunna tro att det med modern teknik och byggandet av stora dammar, fördämningar och bevattningskanaler, vilket är vanligt i Indien, inte skulle finnas något intresse för att ta till vara regnvatten med gamla metoder. De flesta av dessa metoder föll i glömska när människor kunde få vatten från en kran i sina hem . Klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen, och i framtiden kommer renat vatten att kosta mer. I dag leds regnvattnet i vissa fall ner i avloppssystemet.

Det betyder att reningsverken har alldeles för mycket vatten att ta hand om. Dessutom är det onödigt att rena regnvatten på samma sätt som . Det känns bra i hjärtat att ta vara på vattnet i ett sånt här skarpt läge och det är ju himla roligt att kunna dela med sig av ett sånt här tips som gör sådan stor.

Ta dig upp till hängrännan med hjälp av en stege och lossa stupröret. Till er företagare med stora djurfabrikers tak och jordbrukare med stora ladugårdstak och maskinhallar har mycket att vinna vid en investering av att ta vara på regnvatten. Många växter jublar när de får regnvatten i stället för vårt kalkrika vatten. Tyvärr kan ni ej få ut rotavdrag vid en installation men ni företagare kan söka miljöstöd alltså investeringsstöd från Jordbruksverket efter . Jag skulle vilja ta vara på regnvatten från stuprören som annars skulle gått ut i dagvattensystemet. I första hand för vattning i trädgården men i andra hand för att köra genom mr Big Berkey water filter.

Så slipper man hämta allt vatten i sjön. Helst skulle det fungera så att vattnet rinner förbi när . Ny studie: Allt viktigare att ta vara på regnvatten i framtiden. Uppsamling av regnvatten från huset leds.

Visst måste det vara bättre att kunna vattna sina gräsmattor med regnvatten än det som tas från kran? Leif Lourie klurade och tog fram en egen lösning för att ta vara på regnvatten. Tanken är att göra motsvarande på andra sidan, säger Leif medan han visar den bortre ytterväggen. Där står fyra vattentankar om vardera en kubik i anslutning till stuprännor med fällbara utkastare.

Från dem går ett krökt rör ner . Det bildas också alger i stillastående regnvatten så tunnan bör rengöras då och då. När du använder vattnet från tunnan, töm den helt. Annars finns det risk för att färskt vatten blandas med surt nästa gång det regnar. Andra sätt att ta vara på vattnet är till exempel att bygga ett eget dagvattensystem i sin .