Täcka vindskivor med plåt


Hej Jag har gamla vindskivor på huset som behöver underhåll. Jag har inte sett denna lösning någonstans, men kan man inte täcka både vindskivor och. Hur mkt av pannorna behöver vindskiveplåten täcka ? Täcka vattbräda och vindskivor m plåt ? Var ska takfotsbrädan sitta?

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Vindskiveplåt från Wijo är tillverkad av varmförzinkad stålplåt med ett ytskikt av helt PVC-fri high-built polyester.

Plåten är svensktillverkad och klarar det tuffa skandinaviska klimatet. Vindskiveplåten monteras på husets vindskivor och täcker skarven mellan tak och vindskiva och skyddar på så sätt både skarven och. Det blir allt vanligare att man ersätter vattenbrädan med ett så kallat vindskivebeslag av antingen plåt eller plast. Detta beslag är format så att det ligger en bit in på och tätt mot takbeläggningen. Vind-skivbeslag kräver som regel mindre underhåll än den traditionella vattenbrädan.

Du kan även som extra skydd täcka. Min erfarenhet är att använda vindskivor av bra kvalité och använda sig av täckplåtar – alltså inte trä från nocken ner till foten som täcker vindskivorna. Våra takläggare är specialiserade på takläggning av bl.

Efter noggrann genomgång, erbjuds hållbara och estetiska lösningar till kunder. Se till att ha stora presenningar att täcka taket med om det behövs. Vindskivor och vattbrädor gör ett betydelsefullt jobb med att skydda hustaket mot vind och att förhindra att vatten och skräp kommer in under takbeläggningen.

Till nybyggnation använder man nu vanligtvis vattbrädor i plåt. Användningsområde Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva. Den skyddar både skarven och träskivorna från nederbörd. Grenrör används när man vill leda avvattningen av flera tak till ett stuprör.

Ränndal Svart Enkelvinklad ränndal i svart plåt , läggs emellan två takytor som ligger i vinkel och leder därmed vattne. Vindskivebeslag Svart Vindskivebeslaget lägger man för att täcka skarven mellan slutet på takplåten och vindskivebrädor. Vattbrädebeslag Svart Monteras till skydd av husets vindskiva och vattbräda. Vindskivorna ska skydda taket från vin blåst och regn så att skräp inte kommer in under taket och takbeläggningen.

Brädan som ligger ovanpå vindskivan och täcker skarven mot taket kallas vattbräda. Vindskivorna och vattbrädan är oftast av trä men förekommer också allt som oftast i plåt. Plåtarna måste förvaras plant, i torr lokal som har bra ventilation, helst inomhus.

Om de förvaras utomhus ska de täckas med vattentätt skydd. Om vatten läcker in kan det orsaka vita fläckar på beläggningen. Säker- ställ att plåten har tillräckligt stöd och att den lutar något i längsle som extra säkerhet om vatten skulle läcka.

Grundmåla en gång och stryk sen över vindskivorna 1-ggr. Gör detta innan du sätter upp skivorna. Klä in dom i plåt är överkurs och har du målat dem bra räcker det med vindskiveplåtar på ovansidan. Skarven skruvar du ihop (antingen snett eller rakt ifall du snesågar skarven) och täcker sen med . När man har valt i vilken riktning som plåten skall läggas (här från vänster till höger), gör man omvik vid takfot och uppvik vid nocksida.

Innan nästa vindskivelist monteras markeras stödklackens positionså att tätbandet kan sättas fast på rätt sätt. Montage av tätband innan nästa. Tegelpannorna täcker vindskivorna som är.

Arbetet är dels vinkelrännor mellan homeja och tegeltak dels plåt runt homejan med ståndskiva på sidorna och vinge som formas efter teglet på nersidan. Färgen har flagnat ( målat för sju år sedan med grundfärg och takfärg köpt i vanlig färghandel), plåten lätt. Vattbrädan sitter vågrätt ovanpå vindskivan och är utsatt för slitage av både sol och regn.

Vattbrädesbeslaget täcker både vindskiva och vattbräda samt överlappar en bit in på takbeläggningen för att ge extra skydd mot inträngande fukt. Genom att använda ett vattbrädesbeslag minskar underhållet av dessa trädetaljer. Dra av folien från undersidans klisteryta samtidigt som du rullar ut Topsafe våden. Lägg ut Icopal taklim i flera strängar. Spikavståndet skall vara 1mm.

Plåten ska vara väl rengjord och avfettad före . Fotplåten bör vara så bred att den täcker en. Ytpappen viks ner över trekantslisten. Då undviker du att ytpappens skarv kommer ovanpå un-. Detta görs bara för att hålla plåten under montage tiden, för sedan då man fått på vindskivan att hålla första och sista plåten. Börja alltid med ränn kroken detta då fotplåten kommer att täcka den.

Ring PCN för alla typer av uppdrag inom bygg, plåt och städ. Vi tillverkar måttanpassade vindskivor , fönsterbleck, skorstensbeslag och liknande plåtdetaljer till både företag och privatpersoner. Eller täcka en bordsskiva så att du kan flytta ut det i trädgården och använda det som planteringsbord.