Takbrunnar för papptak


Installera en takbrunn för bästa takavvattning och undvik fuktskador på tak. Milletech – tillbehör och utrustning för takarbetet! Med takbrunnar slipper du vattenskador och få ett bättre avvattningssystem på taket.

De gröna växterna på taket bidrar dessutom till en bättre miljö. Gröna tak kan anläggas både på låglutande och branta tak. Takbrunnar och tillbehör.

Ett brett utbud av takbrunnar och bräddavlopp kan erbjudas till våra olika tätskiktssystem. Icopal takbrunnar och tillbehör. Vi har ett mycket brett sortiment av takbrunnar och bräddavlopp för olika lösningar och användningsområden. Brunnen kan också levereras med brunnskarsdjup mm – PKeller mm – PK70.

Silen sitter de i brunnskaret. Användningstemperatur är – 30°. C och kortfristig till och med -50. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp.

Delbar takstos för papptak.

I vårt sortiment hittar ni ett brett utbud av svensktillverkade takbrunnar – både standardutförande och specialtillverkning. Vi har ett brett sortiment av takstosar för papptak och plåttak. EPDM-stos för papptak för . Dessutom finns stosar för pvc-tak och betongpannetak. Infästningar finns också.

Vi är också återförsäljare för Vilpe takhuvar som finns för olika . Takutformning, underlag och avvattning. Krav på utförande av tätskikt. Mekanisk infästning av tätskikt. Utförande av rostfri perforerad fotplåt.

Drift och underhållsinstruktioner . Armatak – Fullflödessystem för invändig avledning av regnvatten från takytor. Helsvetsat rörsystem i Pe som monteras horisontellt med . Mer information och svar på vanliga frågor om takpapp och takarbeten finns här. Om ni inte har hängrännor så har ni oftast en eller flera takbrunnar dit fallet på taket lutar. Byte av takbrunn på papptak. RENSNING AV LEDNINGAR FRÅN.

Den nya brunnens utlopp sticks ned i den befintliga brunnen som bibehålls. Om den befintliga brunnen är med sidoutlopp kan det bli svårt .

Hammarströms Plåtslageri utför svetsning och byggnadsplåtslageri samt tillverkar rostfria produkter. Här kan du också köpa takbrunnar till vattenavrinningssystem, expansionskärl och takplåt. Förteckning över godkända tätskiktssystem.

Yttertak med inbyggt tätskikt (sedum, singel eller trätrall).