Takbrygga skorsten


Takbrygga av profildurk. Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är . Hör av dig till oss för mer info om hur du kan skydda din skorsten med plåt eller andra metoder.

Vid taklutning under grader kan Weland takbrygga användas som stege eller gångväg i takfallets lutning.

Om fallhöjden överstiger meter från skorsten ner till underliggande plan krävs skydd mot fall. Stege på skorsten för sotning. Fortsätt med att montera de övriga banden för stegen med cc max.

Avstånd från uppstigningsställe till skorsten mer än m. SS-EN 5(1) Klass med Typ B. Montera stegen på konsolen. Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina. Jämför priser och läs recensioner på Tak.

Välkommen till PriceRunner!

Arbetsplattform, skorsten , Ja, om skorstenen är högre än meter. Glidskyd Ja , om fasadhöjden är lägre än meter och markstege används. Skorstensstege, Ja, om skorstenen är högre än meter. Snörasskyd Ja, om fasadhöjden är högre än meter eller taket lutar mer än 1:3. Ska montera en takstege och en takbrygga i morgon och undrar om var sotaren vill ha dessa?

För att kunna förflytta sig längs med ett tak i sidled så monterar man upp en fasadbrygga. De kan exempelvis behövas mellan taklucka och skorsten för att underlätta för sotarens arbete. En takbrygga är enligt nuvarande bestämmelser obligatorisk i hus med två våningar eller fler och på tak som lutar mer än 1:8. Säkra gångvägar behövs på taket för sotning av skorsten , snöröjning, installation av antenn och . Fasta takstegar och gångbryggor bör finnas där byggnadens taklutning är större än 1:(≈ 6º).

En gångbrygga bör finnas vid taknocken om byggnadens fasadhöjd är högre än meter. Detta är en takbrygga i profildurk med fäste för bärlakt (panntak) med dimension 45xmm i lägst hållfasthetsklass Ksom är skruvad till . Komplett takbrygga , profildurk för plåttak, 1. Allmän information om produkten. Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen.

Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått.