Takduk eller takpapp


Gamla hus kan ha lite olika lösningar som fungerar mer eller mindre bra. Oftast byter vi ut det gamla och anlägger ny råspont så att taket får en stabil grund att vila på. Underlagspapp Ovanpå råsponten lägger man takpapp.

Vi använder godkänd takduk som är snabbare och lättare att montera än den . Trä är till viss del diffutionstätt och förhindrar på så vis fukttransporten.

Vi hade tänkt lägga takduk från t. SealEco eller Sika som YTTER-tak. Ventilerad nock eller inte, samt vilken takpapp ? Erfarenheter av takduk på äldre hus? Det innebär att fuktbelastning inifrån kan passera ut genom duken.

Skarvarna är förklistrade för att ge en vindtät . Supro Grid levereras på rulle med måtten.

Med klisterkant och kondensfilt. Pro Xtra är ett diffusionsöppet underlagstak med klisterkant och kondensfilt. Det diffusionsöppna underlaget består av en duk som kan monteras på råsponten eller direkt på takstolarna.

Mest praktiskt och kostnadseffektivt är att göra monteringen i samband med ett takbyte eller takrenovering. Att byta tak är för många en stor kostnad och det är viktigt att resultatet blir bra. Kanske själva beklädnaden är i fin form – en tegelpanna kan ha en livslängd på 1år men underlagspappen har en . Jag ska lägga nytt yttertak och är intresserad av takduk eller takpapp. Vad finns dokumenterat om dessa material vad gäller beständighet och. Här finner du information om Icopals tätskiktsmattor, takpapp och tätskikt för låglutande tak.

Beroende på takets unika förutsättningar kan du antingen välja en tätskiktslösning baserad på SBS-modifierad bitumen eller PVC-duk. Icopal Monarplan FM är marknadens starkaste och bredaste PVC- takduk. Att belägga med Bandslagen plåt är svindyrt och faktiskt mindre tillförlitligt än pappen. De erkända takpapptillverkarna brukar garantera års täthet om det är fackmannamässigt utfört.

Vi gav oss dock inte på att byta det själva, vårt tak hade . Vid en takrenovering lönar det sig nästan alltid att också lägga ny underlagspapp. Det enda egentliga undantaget är om du kan lägga till exempel plåt eller takpannor ovanpå en oskadad .

Byggpapp, YAL – asfaltimpregnera Dold Pappspikning, Vattenupptagande. På normal vindutsatta tak. På tak med stor mekanisk påverkan. Råspont, mm (mm grader), Fz. Ett traditionellt tak har takpapp på råsponten som ventileras undertill.

Taket måste då ventileras eftersom takpappen är ångtät och hindrar diffusion. Vi hjälper dig att hitta rätt produkter. Takpapp är superstarkt, och en hållbar takyta. Vi visar dig hur du lägger ett tak med takpapp , och hur du reparerar befintlig takpapp.

Malmö för över 1år sedan och fram till dagens högkvalitativa tätskikt, har vårt mål alltid varit detsamma: Att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.AMA Hus) eller genomtrampningssäkert underlagstak (JSC.AMA Hus). Fundera på om du istället för råspont och takpapp ska använda dig av den nya sortens takduk kallad Non-wowenförstärkt underlagsduk. Vidare är taktduk känslig för mekaniskt slitage (tex vid omläggning).

Takduk har sin främsta användning på flacka eller platta tak. Prismässigt är takduk mycket dyrbart i förhållande till motsvarande takpapp. Den har ett minst sagt minimalt underhållsbehov. Jämförelsen med exempelvis takpapp är som natt och dag. Miljöaspekten väger tungt.

Takduken är miljöanpassad och återvinningsbar. Den går enkelt att ta till vara för återanvändning som material i nya produkter eller energiutvinning.