Takfotsläkt


Säkerhetskrok Skorstenstätning Takbrygga Avloppsluftare Ventilerad takfotsläkt Tänk på att tak- arbete medför olycks- risker. Om man ej har tillgång till någon panna så lägg ett läktavstånd på 3mm, mätt mellan underkant takfotsläkt till överkant första bärläkt. Dela sträckan med det maximala läktavståndet för respektive taklutning så får du fram antalet pannrader. Läktdimensioner enligt tabell. Bärläkt: Läggs vågrätt över taket och används för att bära och fästa pannorna.

Takfotsläkt : Den nedersta bärläkten.

Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. Jag har försökt följa monteringsanvisngar från Lindab (tak avvattning) och Benders (taktäckning) men u inser jag att jag missat en detalj. Nedre avslutning av försänkt vinkelränna. Handla smidigt ur vårt stora sortiment och få hemlevererat.

Allt i ett, ersätter takfotsplåt, fågelband och förhöjd takfotsläkt. Ger utrymme för rännkrok utan fräsarbete eller liknande. Skapar en säker och tät övergång från takbeklädnad till hängränna.

Passar alla typer av takpannor. Mycket tidsbesparande, ca timmar på en normalvilla! Kontakta butik för pris. Leverantör: Benders Sverige AB.

Kombiläkt för tegel- och betongpannor på bärande underlag av exempelvis rå- spont och papp. Kombinera med KLH som takfotsläkt. Stålläkt KLH används som takfotsläkt tillsammans med.

Tänk på att tak- arbete medför olycks- risker. Carisma Ventilerad takfotsläkt. Var noga med din och dina medarbetares säkerhet. Följ gällande arbetsmiljöregler och. Bedömning av sannolikhet.

K=Mycket liten (- dgr sjukskrivning). Fäst bärläkt 25xmm med trådspik 75xmm i varje ströläkt. Avståndet mellan nocken och den översta bärläkten, måste rymma . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

Vid brantare tak- lutning minskas detta mått något, så att nockpannan täcker översta pann- raden ordentligt.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista .