Takfotsplåt montering


D animerad monteringsanvisning för takfot, produktfilm, visualisering – Duration: 2:21. Behöver jag skära rent för den gamla pappen (överhänget)? Hur gör jag med rännkrokar, går det använda rännkrokar som monteras mot nedre bärläkt? Vad fästs takfotsplåt med? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Denna bärläkt skall vara en panntjocklek högre än de andra för att skapa samma lutning på den nedersta pannraden som på resterande pannrader.

Detta kan skapas genom att lägga bärläkten på högkant.

På befintlig, oskadad papp, kan fotplåten monteras direkt. Första våden klistras mot takfotsplåt , vid behov kan klisterkanten förstärkas med godkänt takpappklister. Längdkapa våden så att trekantslisten mot . Detta innebär att du måste ta bort takpapp och läkt där fotplåten ska sitta, den gamla läkten och takpappen som du tar bort, kan du inte återanvända. Fotplåten ska spikas under takpappen.

Den förstörs i samband med. Rengöring efter montering. Metallspån eller filspån på plåtbekläd- naden eller i takrännorna måste tas bort så snart monteringen är färdig.

De kan rosta och orsaka missfärg- ning.

Den hårda och släta ytan på Lindab profilerade plåt gör det svårt för mossa och alger att växa på väggbe- klädnad eller taktäckning. Förberedelser- Takfotsplåt. Vid läggning på läkt placeras en polyetenduk,.

Skarvning av fotplåt utförs med 1mm överlapp. Vid montering av fotplåten, lägg en remsa med takpapp under plåten. MonTering av underlagsTak. Fästning av våd mot takfotsplåt.

Montering vid Frihängande. Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning för regnvattensystem. Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs takfotssidan, eventuellt kan en lina användas som hjälp. Exempel på olika montage: t. Detta krävs för att de följande fantompannorna ska stämma överrens med avståndet mellan . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Denna takpapp och tillhörande monteringsanvisning är enbart för komplementsbyggnader från Skånska Byggvaror AB.

Vi rekommenderar att man alltid är minst två personer för säker montering.

För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Sitko 9eller dubbelhäftande butyl- tejp). Avslutet görs en bit upp (men ändå tydligt utanför vägglinjen) så att det skyddande ytskiktet el. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet . Coronaskruv 8xmm används vid infästning av plåt i träunderlag (skruven är lackad med tätande bricka).

Skruvarna placeras centriskt i . Bilderna i monteringsanvisningen visar en Funkisstuga . Horisontell läggning av våderna tvärs takfallet, från gavel till gavel, är att föredra eftersom vattenbelastningen på skarvarna då blir mindre. TopSafe PRO och 3° kan dock också läggas med våderna vertikalt, dvs med takets fallriktning. Vertikal montering är enklare om taket är mycket brant och man riskerar .