Takfotsplåt på bärläkt


Enkel fråga till er som kört takfotsplåten på bärläkt : Använder ni en vanlig standard takfotsplåt där ni istället låter den breda sidan gå ner. Takfotsplåt , nödvändigt? I7tQBtsKSQ Схожі лист.

Fiskarhedenvillan 93views. Magnus Österberg är på taket och monterar bärläkt för tegelpannor. Denna bärläkt skall vara en panntjocklek högre än de andra för att skapa samma lutning på den nedersta pannraden som på resterande pannrader.

Detta kan skapas genom att lägga bärläkten på högkant. TRPreglas enligt bild nedan. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Det krävs två personer för att bära en plåt – en på varje sida. Lyft plåten och låt den böja sig lätt i längsled mot mitten. Fortsätt med nästa plåt och överlappa.

Använd självborrande skruvar i alla ränndalar. Sätt skruvarna i sick-sack. Mät ut och markera läktavståndet. Fäst KLS bärläkt på taket.

Placera underlagstäckningen på taket. Av tradition används ofta papptäckt panelunderlag i samband med takpannor. Avstånd från takfot till första läkt är en. På senare år har denna konstruktion ofta ersatts av så kallat lätt undertak.

Följ respektive tillverkares rekom- mendation vid användandet! Undertaket fungerar normalt som fuktspärr och skall endast ta upp smärre läckage som kan . När alla takstolar är på plats kan man börja med att spika brädor på taket. Vanligen använder man s. Längst ned på taket, den s. Den kommer senare att leda vattnet till. Benders BTS Underlagstak (Byggpapp) är en diffusionstät underlagstäckning avsedd att läggas på trä-.

Bärläkten på bilden är lite väl grova. Inom detta avstånd fördelas bärläkten lika, maximalt mått beroende på taklutning se tabell på föregående sida. Vi rekommenderar ej utförande av takfot med kilkonstruktion pga att ventilationen blir .

Monier ansvarar inte för skador som kan uppstå i samband med. Kombinerad takfotsplåt , fågelband och förhöjd bärläkt. Ger utrymme för rännkrok utan fräsarbete eller liknande. Passar alla typer av takpannor. Montering av strö- och bärläkt.

Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Det är även viktigt att denna blir rak. När du skall montera Plannja Trend 4på bärläkt häftas en dämpningslist fast, mitt under varje plåt från takfot till nock.

Vid montering på bärläkt. Dämpningslisten bör löpa från näst lägsta till näst högsta läkten. Syftet är att minska eventuella ljud som kan orsakas av . KAMI Basic tillverkas i mm stålplåt och finns i enkupigt utförande.

Skruvning görs då normalt i var annan bärläkt med början från takfot. I takfot skruvas varje profilbotten. Hänsyn måste även tas till rådande. REKOMMENDERAD TAKLUTNING.

AM Galant 5ska monteras på ett tätt undertak och kan monteras direkt på ett.