Takfotsplåt


Byggrutan underlagspapp och takfotsplåt. Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast hängrännan för att kunna skruva fast den första raden av fantompannor. Detta krävs för att de följande fantompannorna ska stämma överrens med avståndet mellan . Hur ska en takfotsplåt monteras.

Ska bockningen av plåten ligga i kant med sponten eller ska den gå lite utanför.

Ska plåten ligga an mot rännans. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку трав. Kallas även Takfotsplåt , Språngbleck. I offerten ingår takfotsplåt , men nu börjar byggaren svaja på målet och säger att det inte är säkert att det passar med takfotsplåt.

Fotplåten spikas med pappsp. Generella gissningar, tyckanden och antaganden undanbedes. Här får du tips om vad fotplåt är och vad den har för funktion för taket och vattenavrinningen på huset.

Plåten rengörs noggrant för bästa vid- häftning.

På befintlig, oskadad papp, kan fotplåten monteras direkt. Längdkapa våden så att trekantslisten mot . Nästa takfotsplåt ska överlappa den första. Profilerna har små tappar som passar i varandra, så du behöver inte tveka om hur långt överlappet ska vara. Slå i en spik var centimeter, så att du är säker på att takfoten sitter fast ordentligt. I övergången mellan vindskivorna och taket ska det monteras lämpliga . Jag har precis haft ett takbyte på entrepenad och jag undrar om de verkligen har gjort rätt när de satte takfotsplåten över läkten och inte under pappen såsom bender och T-tak skriver i sina instruktioner.

Allt vatten som kommer in under pannorna kommer i nuläget inte att . Kan man eftermontera en takfotsplåt ? Eller vindskiveplåt) Vi har ett gradigt sargtak med underlagspapp och bandplåt? Vi hjälper dig hela vägen med ditt takbyte. Kontakta butik för pris.

Leverantör: Nordic Waterproofing Oy. Betongdel ytbeh svart till . Fäst nu våden temporärt i överkant i råsponten med klammer. Fäst våden mot takfotsplåten genom att dra bort skydds- folien och dra med handen över kanten så klistret fäster mot underlaget.

Fästning av våd mot takfotsplåt. Skruv A13K används för in- fästning av beslag mot träunderlag. Skruv V1används för infästning längs vänsterfalsen mot underlagsta- ket och för montage av takfotsplåt. Skruvarna placeras centriskt i de av- långa hålen. Skruven placeras cc 3längs takets kanter och cc 6i övrigt.

Som takets kant räknas ytan från kant. Regnvattnets väg som kommer att stoppas av fotplåt. Förstudie- rapport godkännd. Jag satte en stor takfotsläkt (x 95) på ströläkten i lod mot sista råspontbrädan. Sedan fräste jag ur ett spår (cc) för varje rännkrok i denna takfotsläkt.

Rännkroken ska vad jag förstår ligga lodrätt tryckt mot råspont och takfotsläkt när den skruvas fast. Längst ned på taket, den s. Den kommer senare att leda vattnet till hängrännan. Tips På marknaden finns många olika sorters underlagspapp. De som har beteckningen YAL är tillverkad av asfaltimpregnerad lumppapp och . Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll.

Ett beslag som avslutar taket stilrent mot gaveln. Allt i ett, ersätter takfotsplåt , fågelband och förhöjd takfotsläkt.