Takmassa byggmax


För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts.

Lagervaror inom dagar. Du hittar dessutom tusentals fler beställningsvaror online. Vill du hellre besöka någon av våra byggvaruhus kan du självklart beställa hemkörning eller låna ett släp . Asfaltkitt är en asfaltprodukt med fiberarmering.

Konsistensen är pastaaktig. Den är avsedd för reparation av sprickor, hål, otäta anslutningar och skarvar i asfaltbaserade tätskikt. Laga potthål eller utjämna nivåskillnader på din parkering, uppfart eller enskilda väg med lagningsasfalt Instamak.

Asfalten har mindre än lösningsmedel och räknas därför som lösningsmedelsfritt enligt EU:s normer. Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg. Asfaltklister är en kallflytande asfaltprodukt baserad på modifierad oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och . Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning baserad på oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Primärt används den vid förbehandling av ytor som skall fuktisoleras eller täckas med nytt tätskikt av asfaltmaterial. På äldre uttorkade papptak kan den även användas före behandling med takmassa. Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt, tegeltak. Brukas även vid reparation av metall, trä, tegel, betong, hård PVC eller takpapp.

Används även för klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga . När takmassan torkat bildar den ett tätt och hållbart skyddsskikt. Torktid är – timmar vid °C. Blandas väl före och under arbetets gång. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Takmassan förtunnas inte. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Olika beroende på tjocklek. Extremt brandfarlig aerosol. Applicera därefter asfaltkittet med hjälp av spackel eller styv pensel.

Eventuellt kan förstärkning göras med väv som trycks fast i kittet. Lägg då ytterligare ett skikt kitt ovanpå väven. Takläggaren tyckte inte jag skulle använda takmassa utan asfaltkitt.

Hagmans, byggmax , biltema, Ico mfl. Men sen ser man i forum där många människor avråder takmassa. Byggmax tipsar, montera friggebodstomme – Duration: 9:56.

Products without images have been hidden. Click here to show products without images. Go to the productFind similar products. Underlagstak diffussionsöppet. Snabbare och enklare montering än traditionell pappspikning.

Trebolit Skruv och bricka till Glaciär 3. Produktbeteckning: TREBOLIT TAKMASSA.