Takmassa papptak


Renovera papptaket med Hagmans Takmassa. Asfaltbaserad kallstrykningsmassa med armerande fibrer. För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Takmassa är en kallflytande, fiberarmerad asfaltprodukt.

Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta.

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg. Asfaltklister är en kallflytande asfaltprodukt baserad på modifierad oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och . Det är lätt att lägga ett papptak , och det håller i åratal – om du bara är rädd om det! Skarvarna mellan pappvåderna. Om du tycker skarvarna ser dåliga ut, kan du spackla över dem med takkitt och täta med bitumentejp.

Tjärpapp ska inte behandlas med takmassa. Våt takmassa kan avlägsnas med vatten. Jag går i valet och kvalet med mitt papptak. Det behöver bytas ut eller iallafall fräschas upp. Bildar ett elastisk och ogenomträngligt skikt.

Bruksanvisning Takmassan kan appliceras direkt. Späd vid behov med en mindre mängd lacknafta. Mycket uttorkad papp bör förbehandlas med Primer Strykning av platta papptak utan avrinning. Underlaget måste vara väl rengjort och torrt.

Pappblåsor eller dylikt justeras (med hjälp av Asfaltkitt och Asfaltklister) så att ytan är så slät, att ett bra resultat kan uppnås. Underhåll ditt papptak regelbundet så håller det längre. Skyddar och konserverar, men lagar inte trasig papp.

Leverantör: Nordic Waterproofing AB. Smuts och rost tas bort därefter sopas taket rent. Skadade partier tas bort och ersätts med nytt taktäckningsmaterial.

Håligheter och sprickor lagas med lappar av glasfiberväv, papp eller plåt som trycks fast i ett i förväg applicerat lager av Top Roof Takmassa. Sprickor, hål och blåsor (uppskäres och) tätas med Isola Tätningsmassa. Papptak bör ej högtryckstvättas med vatten. Större hål armeras med glasfiberväv.

Uttorkad takpapp måste först behandlas med Isola Takprimer. Efter torkning strykes taket med Isola Takmassa. På horisontella papptak med vattensamling där ingen . En enda strykning brukar räcka för att ditt tak ska fungera bra i flera . HAGMANS KEMI Asfaltprimer 1L. Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.

Perfekt impregnering av slipers. Fäster även på fuktigt underlag.