Taknock stege


Hej, Jag letar helt enkelt efter en lättare flyttbar stege som jag skulle kunna flytta längs med min taknock för att t ex kunna byta ut trasiga pannor. Stegar och byggställningar från Byggmax. Snabbt, enkelt och till ett bra pris.

Byggställningar är ofta nödvändiga vid renoveringsarbeten. Många väljer att hyra en ställning men har du en egen ställning och en bra stege så får du större frihet.

Lätt stege med bra stabilitet. Stegpinnen är profilerad för att ge ökat halkskydd och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Godkänd för infästning av livlina.

Med Wibe Ladders underhållsstege står du säkrare på taket vid underhållsarbete. Stegen rullas upp till taknock med hjälp av hjulen och vänds så att kroken griper tag om nocken. Observera att detta är en underhållsstege och ej en fast takstege.

Den är således inte godkänd för sotararbeten.

De flesta produkter (ej aluminium) finns att får i grundförande dvs. Vad önskar du får pris på? Under ”tillbehör” hos respektive stege finner du det monteringspaket vi rekomenderar. Om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan och taklucka eller vägglucka överstiger m bör fast eller fällbar stege finnas. Lös stege får användas om fasadhöjden är högst m. GlidskyddHindrar stegen från att glida i sidled.

Den skall vara infäst åtminstone längst upp och längst ner. Detta för att inte sotarens stege ska glida av takfoten. Stege som är oåtkomlig för barn: Cirka m över mark.

Ryggskydd avslutas m över. Fast takstege bör finnas mellan uppstigningsstället och taknock. Fasadhöjd högre än m och. Gångbryggor, se SS-EN 5( 2).

Om taket lutar mer än 1:skall brygga finnas vid taknock. På väggar och tak finns ofta behov av permanenta lösningar för att säkert ta sig upp eller ned. Våra steghållare är justerbara till olika taklutningar.

Med enkla eller dubbla stegar. Oftast passar de även till trästegar. Med stegar på båda taksidorna blir stegen betydligt stabilare. Steghållare för taknock med Dubbla steghållare.

Såklart hade det varit optimalt att hyra en skylift men det är liksom inte en hållbar lösning varje gång det kommer en höststorm som flyttar på någon platta. Passiv livräddning innebär att den nödställde själv klättrar ner. Skarvstegarna är tillverkade av lättmetall och väger ungefär. Olika möjligheter att använda skarvstegarna på. Har villa med taklutning grader.

Ska tvätta taket som är täckt med betongpannor. Typ som hänger över taknocken. Mejla helst svar eller ring kvällstid. Saknas godkänd taksäkerhet ska betryggande säkerhet skapas på annat sätt, med exempelvis skylift, ställning från mark eller skyddsräcke vid takfot.

Boverkets byggregler: Det ska finnas tillträdesleder . Takdistans, krok och stege anpassas efter takets längd. Med Wibes underhållsstege står du säkrare på taket vid underhållsarbete. Det duger därför inte att låta till exempel skorstenen vara förankringen.

Däremot kan väl fastsatta gångbryggor, nockräcken, takstegar och fästöglor ses som förankringsanordningar. Den ska mäta tillräcklig höjd (vara en meter över takfoten) och ha ett ordentligt . För att komma upp på själva taket kan en lös stege användas.