Takpanneplåt montering


Tjocklek: eller mm beroende på butik. Plåttak finns både i form av korrugerad takplåt och plåttak som efterliknar takpannor. Det innebär att du slipper dimensionera takkonstruktionen för takbeklädningens egenvikt. Rengöring efter montering.

Metallspån eller filspån på plåtbekläd- naden eller i takrännorna måste tas bort så snart monteringen är färdig.

De kan rosta och orsaka missfärgning. Värt att veta vid montering av plåttak. Ett problem när man ska lägga plåttak är att man oftast inte kan gå på takplåten.

Du måste därför planera arbetet så att du i första hand kan utnyttja bärreglarna som fotstöd och i annat fall använda stege. Den är begränsat gångbar. Men kontrollera alltid att stegen är fast förankrad. Denna här foldern ska försöka lotsa er genom monteringen av ert nya tak.

Monteringsanvisningen är uppdelad i två olika steg.

Först går vi igenom förberedelser, och därefter kommer vi gå igenom själva monteringen av ditt nya tak. Läs igenom hela broschyren innan ni börjar så är ni väl förberedda. President är en rejäl och snygg takpanna av. Mycket kort leveranstid!

Vikt per kvkg (mm). Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del fyra där vi hjälper dig med att. Leta på takstolarna och fäst läkten på varje takstol. När det är gjort lägger du en läkt mellan varje takstol. Rekommenderat är CC, från centrum på den första läkten till centrum på den andra skall avståndet vara 600mm.

Bärläkt läggs vågrätt på taket ovanpå ströläkten. Läs monteringsanvisning för just din plåt hur det ska . Det perfekta valet för Dig som vill förena styrka med elegans. Stratos är tillverkat i stål av hög kvalitet.

Profilernas lätta vikt bidrar till en enkel hantering och mindre tyngd på undertaket. Takpanneplåt ger intrycket av att vara ett levande tak och är lik traditionella tegelpannor. Plåttaken är underhållsfria och har den .

Areco takpanneplåt förenar styrka med det eleganta, traditionella takets utseende. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten under. Byt ut läkt som är dålig. Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak.

Borga Elegant kan läggas på tak med en lutning av minst. Undersök också att takytan är vinkelrät genom att kontrollera . Inom Armat finns allt du behöver av takplåt, väggplåt och vattenavrinning. Vi levererar alltid med trygga garantier och är ett bra miljöval.

Välkommen till ArcelorMittal Construction Sverige! Det är mycket viktigt att börja rätt. TerraPLEGEL, PlusPLEGEL och. PLEGEL läggs i rader från fot till nock med början i takets nedre högra kant. För att förenkla montaget kan fotplåt användas som ”riktbräda”.

Denna måste då monteras helt rakt och vinkelrätt mot takfallet. Alternativt kan riktlina användas. Vi rekommenderar att man alltid är minst två personer för säker montering. För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg.

Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Färdigskuren takpanneplåt. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet . Skruv ingår men du behöver ev.

Välj mellan tegelröd eller svart.