Taksäkerhet boverket


Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflyttar sig på taket samt arbetar på taket. De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, varav Boverket är en av dessa. Reglerna handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift.

Hela avsnittet 8:har omarbetats . Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder. I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak.

De byggregler som gällde vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller. FAQ – här svarar vi på de flesta vanliga frågor om taksäkerhet. Alla gjorda utredningar genom åren visar att efterlevnaden är dålig av de regler för . Boverket funktionskrav för bland annat en byggnads taksäkerhet. CW Lundberg AB har lång erfarenhet av taksäkerhet.

Taksäkerheten är dessutom marknadens miljövänligaste, lättaste, enklaste att montera och underhålla. Plannjas taksäkerhet är ett komplett system för säkerhet och snörrasskydd för alla typer av tak. Allt i enkla konstruktioner som du kan montera själv.

Regler för snörrasskydd som gäller den snözon du bor i vilken taksäkerhet som krävs för olika taklutningar och takhöjder finns på Boverkets hemsida.

Nockräcket har samma funktion som säkerhetskroken. Skillnaden är att nockräcket går jäms med taknocken och gör att du kan ha en kortare livlina när du går eller arbetar på taket. Ett nockräcke är att föredra vid exempelvis snöskottning.

Mer information om taksäkerhet hittar du på Boverkets hemsida om taksäkerhetsregler. Arbetsmiljöregler: Vid yrkesmässigt beträdande av tak ska taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Vid en riskanalys tas hänsyn till speciella risker på specifika objekt och arbetets art. I dessa fall går alltid arbetsmiljölagen i första hand.

Boverkets byggregler: Skall ses som ett minimikrav när man inte behöver ta hän- syn till professionellt användande. Som fastighetsägare har ni stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Ert tak är en arbetsplats och arbete på ett tak medför stora risker, därför skall taket enligt Boverkets Bygg Regler BBR kap. Vi vill med denna broschyr hjälpa fastighetsägare, projektörer, tillverkare . Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete.

Så säger Boverket om taksäkerhet. Skyddsanordningar ska finnas i sådan omfattning att personsäkerheten vid takarbeten kan säkerställas på hela taket. Regler gällande taksäkerhet , vid tillträde till tak, vid förflyttning på tak samt vid arbete på tak.

Krav på takskyddsanordningar. Syftet med reglernas är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast . Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.