Taksakerhet se


TSK:s gemensamma standard för fallskydd på tak. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder. I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra . Kursen bygger på branschstandarden för takarbete. May Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflyttar sig på taket samt arbetar på taket.

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, varav Boverket är en av dessa.

Kursen ger viktiga kunskaper för arkitekter och projektörer som projekterar för taksäkerhet, för arbetsgivare och anställda som monterar taksäkerhet eller utför yrkesverksamhet på tak och för fastighetsägare. Tänk på säkerheten på taket! Här finner ni våra viktiga utprovade lösningar för ett säkert tak.

Allt sedan taken på landets fastigheter började utrustas med olika säkerhetsanordningar har dessa i huvudsak monterats av byggnadsplåtslagare. Tidigare utfördes takstegar, räcken och bryggor med konsoler av metall i korrosionståliga och tjocka godstjocklekar,. Husets tak är också en arbetsplats! Information till Sveriges alla villaägare. Vi på Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB har SAKKUNNIGHETSBEVIS för säkerhetsanordningar på tak.

Vi kan hjälpa till med besiktningar av befintlig taksäkerhet.

Nedan visas en text från Taksäkerhetskommiten, TSK. Se även Se upp där nere! Nu har jag börjat planera en takomläggning. Vårt hus är ganska sluttande, och jag undrar om någon kan tips om taksäkerhet , och hur det funkar?

Antar att det är någon slags sele jag ska använda. Finns nog en uppsjö av dem. Och hur fäster man noderna? Den sakkunnige är bunden att följa de rekommendationer och utlåtanden som Taksäkerhetskommittén (TSK) awger.

Underlåtenhet att följa TSKs anvisningar kan leda till att sakkunnighetsbeviset ogiltigförklaras. Utbildningen andrdnas av Taksäkerhetskommitén genom Entreprenörföretagen. Se till att ditt tak har vad som krävs.

Ett tak ska ha korrekt utförda skyddsanordningar och vi ombesörjer besiktning av färdiga takskydd och har ett certifierat takskyddsprogram. Fastighetsägaren ansvarar för att man kan arbeta säkert på taket och att tredje mans egendom inte kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför . Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten.

Hitta och få information om taksäkerhet i Sverige och ta del av telefonnummer, adress, öppettider och vägbeskrivning.