Taksäkerhet utbildning


Sakkunnig i taksäkerhet är den som fått utbildning i TSK:s branschstandard gällande taksäkerhetsanordningar, takstegar, gångbryggor, räcken snörasskydd mm. Branschstandard för taksäkerhet – minska risken för fallolyckor vid takarbete genom rätt takstegar, gångbryggor och fästanordningar för fallskydd på tak. I begreppet ingår även säkra arbetsmetoder för takarbete.

I vår branschstandard tar vi ett helhetsgrepp för att höja säkerheten vid takarbete . Arbetar du på tak, på hög höjd eller på en byggarbetsplats? Då bör du gå en utbildning i taksäkerhet för att minimera olycksrisken. Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar i säkert takarbete och ser till att du lämnar kursen med rätt kunskaper och förmågor. TAKSÄKERHET SKAPAR EN TRYGG ARBETSPLATS.

Våra utbildningar riktar sig till dig som vill veta mer om just taksäkerhet. Det finns inte något max- eller minimiantal för hur många deltagare ni behöver vara för att en utbildning ska bli av, tvärtom tar vi tacksamt emot alla som är intresserade av att veta mer om ämnet. Vi skräddarsyr även utbildningar efter yrkesroll, . Underhåll besiktning Riskanalys – bedömning av taksäkerheten Projektering Godkännanden. Tel: +(0)2- E-post: info@cwlundberg. Kursen bygger på branschstandarden för takarbete . Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Vid yrkesmässigt beträdande av tak för . Taksäkerhetsanordningar. När det gäller höghöjdsarbeten, fallskydd och taksäkerhet har vi ett brett utbud av tjänster, produkter och utbildning. Utbildning för all personal inom vindkraft som behöver grundläggande säkerhetsutbildning enligt GWO Standard.