Taksäkerhet


BRANSCHSTANDARD_TAKARBE. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку лист. Företrädare för yrkesverksamma som i olika grad vistas på tak har kommit överens om att samverka kring vilka metoder som ska användas vid riskanalys av aktiviteter på tak och vilka metoder och säkerhetsarrangemang som kan vara aktuella för att minska . Branschstandard – TAKSÄKERHET. BBR 8:2Skyddsanordningar.

Tillträdesvägar till tak.

Fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt. Weland Stål AB tillverkar och lagerhåller ett komplett program av takskyddsprodukter. Tänk på säkerheten på taket!

Här finner ni våra viktiga utprovade lösningar för ett säkert tak. Avsnitt 8:i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar.

Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning . Takskyddet har två funktioner, att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak, samt att skydda takpannorna mot skada när taket beträds.

Taklucka Stegsäkring Takbrygga . Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Att välja rätt produkter för taksäkerhet är viktigt både för den som ska gå upp på taket och för den som befinner sig under. Plannjas taksäkerhet är ett komplett system för säkerhet och snörrasskydd för alla typer av tak.

Allt i enkla konstruktioner som du kan montera själv. Regler för snörrasskydd som gäller den snözon du bor . Med taksäkerhet från Monier får varje tak den kombination av produkter som tillgodoser kraven på säkerhet. Vi erbjuder rätt taksäkerhetslösning för alla typer av tak.

Alla tak som kan beträdas skall ha taksäkerhetsutrustning. Vilka krav som kan ställas på taksäkerhetsutrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen. Byggreglerna förändras över tid och oftast är det de byggregler som gällde vid fastighetens byggår som är de som fortfarande gäller . Produkter som takstegar och glidskydd kan rädda liv och du kan enkelt köpa dem här. Taksäkerhet är viktigt för att förebygga och minska antalet olyckar på tak. Vi firar år med unika erbjudanden under hela året.

Nu firar vi år med prisgaranti på Welands taksäkerhet. Vi har taksäkerhet till alla tak – snörasskyd takstegar och takbryggor. All taksäkerhet är varmförzinkat i grunden och lackas sedan i flera kulörer.

Taksäkerhetskommittén, TSK, har gett ut en branschstandard för taksäkerhet som ska ligga till grund för de riskanalyser som yrkesverksamma ska göra inför en aktivitet på tak.

Dels finns det risker med att gå upp på taket utan lämpliga förberedelser, men det finns även en risk att farliga saker faller ned från taket, t ex istappar, snö och annat. Därför finns det regler gällande taksäkerhet , vid tillträde till tak, vid förflyttning på tak . Vi säljer CW Lundbergs och Welands kompletta system för taksäkerhet , bla snörasskyd takstege, takstegar. Ring oss på Areco Direct eller kör förbi någon av våra butiker så hjälper vi dig.

Vi på Hagmans Tak sätter alltid säkerheten först.