Takskiffer läggning


Här har vi samlat tips och råd vid läggning av takskiffer. En mer omfattande dokumentation finner du i vårt sidors häfte Leggning av takskifer. Detta dokument finns just nu endast på norska.

Ta gärna kontakt med Stoneart om du frågar gällande ditt projekt. Videon nedan visar restaurering av ett fritidshus och läggning av . I Sverige bröts takskiffer i större skala på tre ställen: Glava i sydvästra Värmlan Grythyttan i Västmanland och i Kroppefjäll i Dalsland. Boken SKIFFERTAK Läggning Reparation Underhåll av Ingmar Andersson behandlar utförligt tekniken med skiffertak. Den finns att köpa genom . En detaljerad handbok om skiffertak: Konstruktion. Hur många takskifferplattor krävs per m2?

Grythyttevikensskiffertak gör omläggningar,renoveringar och nyläggningar av skiffertak. Vi hjälper dig att lägga nytt tak. Vi är specialister och leverantör av skiffer och skiffertak, anlita oss när du behöver hjälp med omläggning eller nyläggning av takskiffer. Innan du själv monterar takläggningen måste du se till att räcksystemet är lämpligt för läggning av skiffer.

Kursen arrangerades Studieförbundet Vuxenskolan och Byggnadsvård i Västmanland. Under denna kurs hann vi med en presentation av material och läggningsteknik. Vi lade ett tak av återavänt . Denna modell kom i stor utsträck- ning till användning i städer och.

Här ses modeller av takskiffer. Vid läggning av skiffer bör en och samma skifferstorlek användas på ett takfall, om det inte är fråga om . Oslo: Norges byggforsk- ningsinstitutt. Vi arbetar med takskiffer från Valdeorra i norra S. Idag har vi bevarade sk.

Monteringen bör göras vid torr väderlek utan hotande regn. Undvik dock läggning i direkt solsken under varma sommardagar. Använd presenningar vid risk för nederbörd innan taket är klart.

Vid kall eller fuktig väderlek bör klisterkanterna aktiveras genom att du värmer dem med varmluftspistol. Uppe på taket balanserar killarna vant på de ställningar som satts fast. Vacker skiffer av Spanien för fasader, väggar och dekoration. Skiffer är naturen för ditt hem.

Exklusiv naturskiffer från Spanien. Singularitet och autentisk spansk skiffer. Alla tre kan tänka sig fortsättningsvis jobba med skiffertak, dock inte enbart. Takskiffer med hög kvalitet.

Det finns en stor efterfrågan på skifferhantverkare med kunskap om glavaskif- fer. Oscar, och eventuellt även Maceij, kommer under hösten .