Takstolar limträ


En limträbalk som avväxlare ger nya möjligheter till öppna ytor i befintliga utrymmen. Genom att använda limträ , ökar du flexibiliteten och träbyggnadstekniken. Det är formstabilt, lättbearbetat och motstår brand bättre än många andra material. Dimensionerande last för takbalkar och takstolar 44.

Tabeller för överslagsdimensionering 45.

Treledstakstolar med dragband 48. Hos oss har du möjlighet att komplettera din beställning med balkar av limträ alternativt kerto. Vi hjälper dig med dimensioneringen och du får balkarna kapade exakt efter dina mått.

Limträ – och kertobalkar. Klicka på huset ovan för att komma till vårt dimensioneringsprogram där du själv kan ta fram vilken limträbalk eller pelare du behöver för just ditt bygge eller projekt. Alla våra limträ och Kertobalkar kapas på exakt längd efter kundens önskemål.

Nu kan du även få dimensioneringshjälpen i din . Mångårig erfarenhet skapar takkonstruktioner som håller.

Att bygga hallar och lantbruksbyggnader i trä är lönsamt både för er som kund och för miljön. Stomtyp lämplig för exempelvis idrottshallar, industribyggnader och lantbruksbyggnader. Används för spännvidder där takstolar av vanligt virke inte räcker till. Denna rapport behandlar enbart takstolsutformningen. Fackverket utgörs av en över- och en underram, huvudsakligen med stänger i limträ och några enstaka rundstänger i stål.

Speciellt utformade förband i . Alla takstolar från alla leverantörer hittar du på LantbruksNet. Takbalkar av limträ i två fack, lätt yttertak. W- takstol , taklutning 1:( 14o), tungt yttertak.

Ramverkstakstol, taklutning 1:(45o), tungt yttertak. Ungefärliga relationer mellan de olika handelssorterna. Inom byggindustrin används limträ till konstruktionselement i byggnader med stor spännvid t ex pelare, balkar och takstolar. Jag vill dock inte att stolarna går ner något på gavlarna, utan måste se ut som ett A. Konstruktionsbalkar beställningssortiment:.

Utan mittstolpe (upp till 6x4m). Bärlina: Längd 4m – 56×225.

Byggindustrin är ett stort användningsområde för limträ till konstruktionselement i byggnader, till exempel pelare, balkar och takstolar. Då limträ består av flera lameller minskar sannolikheten att flera defekter finns koncentrerade i samma snitt.