Taktäckning låglutande tak


Taklutningar och taktäckning. Tak med mindre lutning än 1:(cirka 4°) ska från fuktsynpunkt betraktas som terrasstak. Foto: Medlemmen Amstaff_Loco. Husets tak ska tåla blåst, regn och tunga snömassor, år efter år.

Fördelar: Lätt och miljövänligt material som klarar låglutande tak ned mot grader, i vissa fall ännu lägre. Lutningen påverkar också vilken taktäckning som kan väljas.

Varje material har sina begränsningar. Takpannor lämpar sig till exempel inte på låglutande tak eller kräver särskild infästning vid lutningar över 1:(~ 55°). Band- eller skivtäckning med plåt eller täckning med profilerad plåt lämpar sig på tak med lutning ner till . Låglutande tak används först och främst till industribyggnader och lokaler, men även bostäder – stora som små byggnader – kan ha låglutande tak med isolering som underlag för taktäckningen. I ISOVERs lösningar för omvända tak ingår parkeringsdäck, takterrasser, innergårdar och gröna tak. Genom att skydda tätskiktet . Prelasti är ett unikt taksystem både vad gäller takdukens egenskaper men även installationstekniken särskiljer Prelasti från konventionell taktäckning för låglutande tak.

Prelasti är prefabricerade takpaneler av EPDM-gummi som tillverkas under väl kontrollerade former i fabrik utifrån uppmätning eller byggritning.

Av dessa är ca miljoner m² låglutande tak som, i runda tal, fördelar sig på i nyproduktion och i omtäckning. Varma tak : Värmeisoleringen är placerad utanpå den bärande konstruktionen. Kan placeras ovanpå olika typer av underlag, t. Den bärande konstruktionen kommer i stort sett att ha samma temperatur som rummet under.

Taktäckning – takarbeten, takläggare, papptak, plåttak, takläggning, takomläggningar, tak , takrenoveringar, takrenovering – företag, adresser, telefonnummer. Tillverkad med en drivgas som ger noll ODP och låg GWP. HÖGEFFEKTIV ISOLERING FÖR PLANA OCH. Sortiment för låglutande tak.

Fredins Takentreprenad AB i Borlänge. Vi är takentreprenören i Dalarna med långa anor. Vår personal har kunskapen och flera årtiondens praktisk erfarenhet av tak. Taktätning på plana och låglutande tak är vår specialitet.

Vi monterar takduk samt asfaltbaserat tätskikt och vi utför allt från nyproduktion till . Noxite – taktäckning som förbättrar miljön. Nu kan svenska fastighetsägare själva göra en aktiv insats för miljön, genom att täcka sina tak med. En högkvalitativ taktäckning med stor flexibiliet och styrka. Omläggskanterna har klister som ger säker tätning ända ned till 3° taklutning.

Oavsett typ eller lutning.

Valet står mellan en lösning som består av enbart skivor eller en kombination med skivor och lamel- ler. Detta val beror främst på önskat. Takboarden PAROC ROB är av obrännbar stenullsisolering och används som översta lagret på befintliga och nya låglutande tak.

Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Den isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Anslutning mellan taktäckning och ränndal. Veg Techs takvegetation av typen sedum är brandgodkänd som taktäckning.

På låglutande tak finns ofta ränndalar som på ett säkert sätt skall. Tidigare var läckande tak ett problem och i synnerhet om man hade papptak. För att låglutande tak ska förbli täta ställs extra höga krav på både material och arbete, därför har vi genom systematiskt arbete tagit fram . Isola Underlagstäckning väljs till det enskilda taket beroende på bland annat vilken typ av taktäckning som skall användas, vilket slags påkänning som underlagstäckningen blir utsatt för under byggperioden och hur lång tid underlaget skall ligga. En traditionell lösning för låglutande tak med höga .